3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Present Simple Passive. Affirmative I

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Present Simple Passive. Affirmative II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Present Simple Passive. Affirmative III

Grūtības pakāpe: augsta

2
4. Present Continuous Passive. Affirmative I

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Present Continuous Passive. Affirmative II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Present Continuous Passive. Affirmative III

Grūtības pakāpe: augsta

3
7. Present Perfect Passive. Affirmative I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Present Perfect Passive. Affirmative II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Present Perfect Passive. Affirmative III

Grūtības pakāpe: augsta

3
10. Past Simple Passive. Affirmative I

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Past Simple Passive. Affirmative II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Past Simple Passive. Affirmative III

Grūtības pakāpe: augsta

3
13. Past Continuous Passive. Affirmative I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Past Continuous Passive. Affirmative II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Past Perfect Passive. Affirmative I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Past Perfect Passive. Affirmative II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Future Simple Passive. Affirmative I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Future Simple Passive. Affirmative II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Modals Passive. Affirmative I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Modals Passive. Affirmative II

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Passive. Affirmative I

Grūtības pakāpe: zema

16
2. Passive. Affirmative II

Grūtības pakāpe: vidēja

16
3. Passive. Affirmative III (Active to Passive)

Grūtības pakāpe: augsta

11

Materiāli skolotājiem