STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Passive. Use When to use Passive
2. Passive. Form. Affirmative How to form Passive affirmative sentences
3. Passive. Active to Passive I How to change Active sentences to Passive sentences (general information)
4. Passive. Active to Passive II. Five steps How to change Active sentences to Passive sentences (5 steps)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Present Simple Passive. Affirmative I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Multiple choice task. Choose the correct option. "Apraksta darbības, kuru darītājs nav zinams vai nav butisks."
2. Present Simple Passive. Affirmative II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. "Open the brackets" task. Write the verb in the brackets in the correct form. "Apraksta darbības, kuru darītājs nav zinams vai nav butisks."
3. Present Simple Passive. Affirmative III 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Active to Passive - change these sentences. "Apraksta darbības, kuru darītājs nav zinams vai nav butisks."
4. Present Continuous Passive. Affirmative I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Multiple choice task. Choose the correct option. "Apraksta darbības, kuru darītājs nav zinams vai nav butisks."
5. Present Continuous Passive. Affirmative II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. "Open the brackets" task. Write the verb in the brackets in the correct form. "Apraksta darbības, kuru darītājs nav zinams vai nav butisks."
6. Present Continuous Passive. Affirmative III 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Active to Passive - change these sentences. "Apraksta darbības, kuru darītājs nav zinams vai nav butisks."
7. Present Perfect Passive. Affirmative I 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Multiple choice task. Choose the correct option. "Apraksta darbības, kuru darītājs nav zinams vai nav butisks."
8. Present Perfect Passive. Affirmative II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. "Open the brackets" task. Write the verb in the brackets in the correct form. "Apraksta darbības, kuru darītājs nav zinams vai nav butisks."
9. Present Perfect Passive. Affirmative III 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Active to Passive - change these sentences. "Apraksta darbības, kuru darītājs nav zinams vai nav butisks."
10. Past Simple Passive. Affirmative I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Multiple choice task. Choose the correct option. "Apraksta darbības, kuru darītājs nav zinams vai nav butisks."
11. Past Simple Passive. Affirmative II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. "Open the brackets" task. Write the verb in the brackets in the correct form. "Apraksta darbības, kuru darītājs nav zinams vai nav butisks."
12. Past Simple Passive. Affirmative III 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Active to Passive - change these sentences. "Apraksta darbības, kuru darītājs nav zinams vai nav butisks."
13. Past Continuous Passive. Affirmative I 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Multiple choice task. Choose the correct option. "Apraksta darbības, kuru darītājs nav zinams vai nav butisks."
14. Past Continuous Passive. Affirmative II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. "Open the brackets" task. Write the verb in the brackets in the correct form. "Apraksta darbības, kuru darītājs nav zinams vai nav butisks."
15. Past Perfect Passive. Affirmative I 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Multiple choice task. Choose the correct option. "Apraksta darbības, kuru darītājs nav zinams vai nav butisks."
16. Past Perfect Passive. Affirmative II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. "Open the brackets" task. Write the verb in the brackets in the correct form. "Apraksta darbības, kuru darītājs nav zinams vai nav butisks."
17. Future Simple Passive. Affirmative I 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Multiple choice task. Choose the correct option. "Apraksta darbības, kuru darītājs nav zinams vai nav butisks."
18. Future Simple Passive. Affirmative II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. "Open the brackets" task. Write the verb in the brackets in the correct form. "Apraksta darbības, kuru darītājs nav zinams vai nav butisks."
19. Modals Passive. Affirmative I 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Multiple choice task. Choose the correct option. "Apraksta darbības, kuru darītājs nav zinams vai nav butisks."
20. Modals Passive. Affirmative II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. "Open the brackets" task. Write the verb in the brackets in the correct form. "Apraksta darbības, kuru darītājs nav zinams vai nav butisks."

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Active or Passive? / Affirmative Citi vidēja 2 p. Multiple choice task. Choose the correct option. "Apraksta darbības, kuru darītājs nav zinams vai nav butisks."

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Passive. Affirmative I 00:15:00 zema 16 p. Multiple choice tasks. Choose the correct option.
2. Passive. Affirmative II 00:15:00 vidēja 16 p. "Open the brackets" tasks. Write the verb in the brackets in the correct form.
3. Passive. Affirmative III (Active to Passive) 00:20:00 augsta 11 p. Active to Passive - change these sentences.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Passive. Affirmative 00:40:00 vidēja 45 p. Test "Passive Affirmative"