ONLINE VIDEO KURSS
"ANGĻU VALODA 9. KLASEI"
Grūtības pakāpe:
00:15:00
1. Present Simple Passive. Affirmative II 2 p.
2. Present Continuous Passive. Affirmative II 2 p.
3. Present Perfect Passive. Affirmative II 2 p.
4. Past Simple Passive. Affirmative II 2 p.
5. Past Continuous Passive. Affirmative II 2 p.
6. Past Perfect Passive. Affirmative II 2 p.
7. Future Simple Passive. Affirmative II 2 p.
8. Modals Passive. Affirmative II 2 p.