STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Present Simple Passive. Negative I

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Present Simple Passive. Negative II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Present Continuous Passive. Negative I

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Present Continuous Passive. Negative II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Present Perfect Passive. Negative I

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Present Perfect Passive. Negative II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Past Simple Passive. Negative I

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Past Simple Passive. Negative II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Past Continuous Passive. Negative I

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Past Continuous Passive. Negative II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Past Perfect Passive. Negative I

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Past Perfect Passive. Negative II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Future Simple Passive. Negative I

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Future Simple Passive. Negative II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Modals Passive. Negative I

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Passive. Negative I

Grūtības pakāpe: zema

8
2. Passive. Negative II

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem