STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Present Simple Passive. Interrogative I

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Present Simple Passive. Interrogative II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Present Continuous Passive. Interrogative I

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Present Continuous Passive. Interrogative II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Present Perfect Passive. Interrogative I

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Present Perfect Passive. Interrogative II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Past Simple Passive. Interrogative I

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Past Simple Passive. Interrogative II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Past Continuous Passive. Interrogative I

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Past Continuous Passive. Interrogative II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Past Perfect Passive. Interrogative I

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Past Perfect Passive. Interrogative II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Future Simple Passive. Interrogative I

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Future Simple Passive. Interrogative II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Modals Passive. Interrogative I

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Passive. Interrogative I

Grūtības pakāpe: zema

8
2. Passive. Interrogative II

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Materiāli skolotājiem