3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Grūtības pakāpe:
00:15:00
1. Present Simple Passive. Interrogative I 1 p.
2. Present Continuous Passive. Interrogative I 1 p.
3. Present Perfect Passive. Interrogative I 1 p.
4. Past Simple Passive. Interrogative I 1 p.
5. Past Continuous Passive. Interrogative I 1 p.
6. Past Perfect Passive. Interrogative I 1 p.
7. Future Simple Passive. Interrogative I 1 p.
8. Modals Passive. Interrogative I 1 p.