Teorija

Read and learn about Present Simple spelling!  
(Lasi un mācies par vienkāršās tagadnes pareizrakstību!)
 
Watch the video!
 
 
Svarīgi!
Darbības vārdam aiz vienskaitļa 3. personas (HE, SHE, IT) parasti pievieno galotni -S:
write - writes
make - makes
sing - sings
work - works
stop - stops
play - plays
 
Svarīgi!
Darbības vārdam aiz vienskaitļa 3. personas (HE, SHE, IT) pievieno galotni -ES:
1) ja darbības vārds beidzas ar -S, -CH, -SH vai -X;
kiss - kisses
watch - watches
catch - catches
brush - brushes
push - pushes
mix - mixes
fix - fixes
2) ja darbības vārds beidzas ar -O;
do - does
go - goes
3) ja darbības vārds beidzas ar līdzskani un -Y, tad -Y pārvēršas par -I + -ES.
fly - flies
study - studies
cry - cries
 
Svarīgi!
Darbības vārda vienskaitļa 3. personas galotnes -S / -ES izruna:
Svarīgi!
Balsīgie un nebalsīgie līdzskaņi (skaņas) ir tādi paši, kā latviešu valodā!
1) galotni -S izrunā kā [s], ja darbības vārds nenoteiksmē izrunā beidzas ar nebalsīgu skaņu;
write - writes [raɪts]
work - works [wɜːks]
put - puts [puts]
stop - stops [stops]
2) galotni -S izrunā kā [z], ja darbības vārds nenoteiksmē izrunā beidzas ar balsīgu skaņu;
read - reads [ri:dz]
climb - climbs [klaɪmz]
give - gives [givz]
call - calls [kɔːlz]
clean - cleans [kliːnz]
3) galotni -S / -ES izrunā kā [z], ja darbības vārds nenoteiksmē izrunā beidzas ar divskani vai -O;
play - plays [playz]
try - tries [traiz]
go - goes [ɡəʊz]
do - does [dʌz]
 
4) galotni - ES izrunā kā [iz].
dress - dresses [dresiz]
brush - brushes [brʌʃiz]
wash - washes [wɒʃiz]
watch - watches [wɒtʃiz]
catch - catches [kætʃiz]
fix - fixes [fɪksiz]
 
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=fBTqPjxJBRs