Teorija

Uzdevumi

1. Ievada jautājumi – Introduction Questions

Grūtības pakāpe: zema

8
2. Teorijas pārbaudes jautājumi – Questions Checking the Understanding the Theory

Grūtības pakāpe: vidēja

6,3
3. Darbības vārds ar un bez galotnes "-s/-es" – Verbs 3rd person

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Vienskaitļa 3. persona, aizpildīšanas uzdevums - 3rd Person Singular

Grūtības pakāpe: zema

1,5
5. Vienskaitļa 3. persona, tabula - Plural of nouns in the table

Grūtības pakāpe: zema

3
6. Atšķirt vienkāršās tagadnes teikumus – Sentences in the Simple Present

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Teikuma priekšmets, izvēles uzdevums - Choosing Correct Subject

Grūtības pakāpe: zema

1,5
8. "Don't" vai "doesn't" lietojums - Using of "don't" or "doesn't" in Present Simple

Grūtības pakāpe: zema

1,5
9. Jautājumi un īsās atbildes - Questions and Short Answers Present Simple

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Lasīšana, Mana ikdiena – Reading, About Myself

Grūtības pakāpe: vidēja

6
11. Lasīšana, Sameklēt darbības vārdus – Reading, Finding the Verbs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Jautājumu veidošana - Questions

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Vienkāršās tagadnes trūkstošās formas - Writing missing sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Nolieguma teikumi vienkāršajā tagadnē - Negative sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Diennakts daļas un ikdienas rutīna - Daily Routine and the Parts of the Day

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Darbības vārdu secība – The Order of Verbs

Grūtības pakāpe: vidēja

8
17. Klausīšanās, Brīvdienas – Listening, Holidays

Grūtības pakāpe: augsta

5
18. Lasīšana, Rakstīšana, Mana ikdiena – Reading, Writing, My Day

Grūtības pakāpe: augsta

2,5
19. Teikumu veidošana - Writing sentences

Grūtības pakāpe: augsta

3
20. Dienas režīms - The Daily Routine

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
21. Biežuma apstākļa vārdi teikumā I - Affirmative sentences, Adverbs of Frequency I

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
22. Teikumu veidošana I – Sentences I

Grūtības pakāpe: zema

3
23. Teikumu veidošana II – Sentences II

Grūtības pakāpe: vidēja

6
24. Teikumu veidošana III – Sentences III

Grūtības pakāpe: augsta

3
25. Galotnes "-s / -es" izruna, izvēles uzdevums - Pronunciation of "-s / -es"

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Vienkāršā tagadne, viensk. un daudzsk.teikumi - Present Simple, Singular and Plural

Grūtības pakāpe: zema

10,5
2. Vienkāršā tagadne – Simple Present I

Grūtības pakāpe: zema

11
3. Vienkāršā tagadne – Simple Present II

Grūtības pakāpe: vidēja

12
4. Vienkāršā tagadne – Simple Present III

Grūtības pakāpe: vidēja

15
5. Vienkāršā tagadne – Simple Present IV

Grūtības pakāpe: vidēja

27
6. Vienkāršā tagadne – Simple Present V

Grūtības pakāpe: augsta

21

Materiāli skolotājiem