Read and learn about Present Simple spelling!  
(Lasi un mācies par vienkāršās tagadnes pareizrakstību!)
  
Svarīgi!
Darbības vārdam aiz vienskaitļa 3. personas (HE, SHE, IT) parasti pievieno galotni -S:
write - writes
sing - sings
play - plays
 
Svarīgi!
Darbības vārdam aiz vienskaitļa 3. personas (HE, SHE, IT) pievieno galotni -ES:
1) ja darbības vārds beidzas ar -S, -CH, -SH vai -X;
kiss - kisses
catch - catches
push - pushes
fix - fixes
2) ja darbības vārds beidzas ar -O;
do - does
go - goes
3) ja darbības vārds beidzas ar līdzskani un -Y, tad -Y pārvēršas par -I + -ES.
fly - flies
cry - cries