For each learning object, choose the variant that best matches your ability.
(Katrai prasmei izvēlies atbildi, kas vislabāk raksturotu tavas spējas! Izvērtē pats sevi!)
 
Ability (Prasme)
My answer (Mana izvēle)
Exercise
(Uzdevums)
I can put the verbs into the 3rd person singular.
(Es protu uzrakstīt darbības vārdus vienskaitļa 3.personā.)
1.uzdevums, 2.uzdevums
I know how to pronounce the endings "-s" and "-es".
(Es zinu kā pareizi izrunāt galotnes "-s" un "-es".)
3.uzdevums
I can understand if the subject is singular or plural.
(Es saprotu vai teikuma priekšmets ir vienskaitlī vai daudzskaitlī.)
4.uzdevums
I can use "don't" and "doesn't" correctly in the negative sentences.
(Es protu pareizi lietot palīgdarbības vārdus "don't" un "doesn't" nolieguma teikumos.)
5.uzdevums
I can use "Do" and "Does" in the questions and short answers.
(Es protu lietot "Do" un "Does" jautājumos un īsajās atbildēs.)
6.uzdevums
I can understand the text about teenager's daily routines.
(Es varu saprast tekstu par tīņu ikdienas rutīnu.)
I can find verbs in the text.
(Es protu tekstā sameklēt darbības vārdus.)
Skolotāja prezentācijā,
 I can make questions in the Present Simple.
(Es protu veidot jautājumus vienkāršajā tagadnē.)
7.uzdevums
I can make different kind of sentences in the Simple Present.
(Es protu veidot dažāda veida teikumus vienkāršajā tagadnē.)
I know how to use adverbs of frequency.
(Es zinu kā jālieto biežuma apstākļa vārdi.)
I can find the information in the text and I can order the activities after reading the text.
(Es protu atrast nepieciešamo informāciju tekstā un sakārtot nosauktās darbības pareizā secībā.)
16.uzdevums
I can match activities with time.
(Es protu savienot aktivitātes ar laiku.)
12.uzdevums
I can understand the listening text about holidays.
(Es saprotu klausāmo tekstu par brīvdienām.)
17.uzdevums
I can ask questions and answer about daily routine.
(Es protu uzdot jautājumus un atbildēt par ikdienas darbībām.)
skolotāja prezentācija
I can tell others about my daily routine and my friend's daily routine.
(Es protu pastāstīt citiem par savu vai mana drauga dienas režīmu.)
22.uzdevums
I can write a short text about my daily routine during the holidays.
(Es protu uzrakstīt nelielu stāstījumu par savu dienas režīmu brīvdienās.)
Papildus uzdevums