Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Noderīgo lietu stūrītis Noderīgas saites tēmas "Vienkāršā tagadne" apgūšanai.
3. Apgūstamās standarta prasmes, uzdevumi Standarta prasmes 27.11.2018. MK noteikumi Nr.747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem" un atbilstoši uzdevumi, kas palīdz pilnveidot dotās prasmes.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienkāršās tagadnes veidošana un lietošana - Present Simple I Dažādu teikumu veidošana vienkāršajā tagadnē, vienkāršās tagadnes laika lietošana.
2. Vienkāršās tagadnes veidošana un lietošana - Present Simple II Dažādu teikumu veidošana vienkāršajā tagadnē, vienkāršās tagadnes laika lietošana.
3. Vienkāršās tagadnes pareizrakstība viensk. 3. persona - Spelling Rules I Pareizrakstības noteikumi darbības vārdiem, tiem pievienojot galotni "-s" vai "-es".
4. Vienkāršās tagadnes pareizrakstība viensk. 3. persona - Spelling Rules II Pareizrakstības noteikumi darbības vārdiem, tiem pievienojot galotni "-s" vai "-es".
5. Pašvērtējums – Self-Assessment Answering the questions and doing the self-assestment.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievada jautājumi – Introduction Questions 1. izziņas līmenis zema 8 p. Answering some questions before the start.
2. Teorijas pārbaudes jautājumi – Questions Checking the Understanding the Theory 1. izziņas līmenis vidēja 6,3 p. Answering the questions about the theory.
3. Darbības vārds ar un bez galotnes "-s/-es" – Verbs 3rd person 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing the correct verb with or without "-s/-es".
4. Vienskaitļa 3. persona, aizpildīšanas uzdevums - 3rd Person Singular 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Write "-s" or "-es" to make verbs in correct form after HE, SHE or IT.
5. Vienskaitļa 3. persona, tabula - Plural of nouns in the table 2. izziņas līmenis zema 3 p. Make the 3rd person singular of verbs and write in the correct place.
6. Atšķirt vienkāršās tagadnes teikumus – Sentences in the Simple Present 1. izziņas līmenis zema 1 p. Which sentence is odd.
7. Teikuma priekšmets, izvēles uzdevums - Choosing Correct Subject 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choose correct subject in Present Simple sentences.
8. "Don't" vai "doesn't" lietojums - Using of "don't" or "doesn't" in Present Simple 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choose "don't" or "doesn't" to complete the negative sentence.
9. Jautājumi un īsās atbildes - Questions and Short Answers Present Simple 2. izziņas līmenis zema 2 p. Choosing "do" or "does" in the questions and in short answers.
10. Lasīšana, Mana ikdiena – Reading, About Myself 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Reading the texts and matching with pictures.
11. Lasīšana, Sameklēt darbības vārdus – Reading, Finding the Verbs 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Reading the texts and finding the verbs.
12. Jautājumu veidošana - Questions 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Making questions.
13. Vienkāršās tagadnes trūkstošās formas - Writing missing sentences 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Write the missing form of Present Simple - affirmative, negative or question.
14. Nolieguma teikumi vienkāršajā tagadnē - Negative sentences 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Read the affirmative sentence and write the negative sentence.
15. Diennakts daļas un ikdienas rutīna - Daily Routine and the Parts of the Day 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Write in the verb in singular and match with time or with the part of the day.
16. Darbības vārdu secība – The Order of Verbs 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Reading the text and putting the verbs in correct order.
17. Klausīšanās, Brīvdienas – Listening, Holidays 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Listening the text and answering the questions.
18. Lasīšana, Rakstīšana, Mana ikdiena – Reading, Writing, My Day 2. izziņas līmenis augsta 2,5 p. Reading the text, answering the questions and rewriting the sentences.
19. Teikumu veidošana - Writing sentences 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Write the verbs from brackets in correct form.
20. Dienas režīms - The Daily Routine 2. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Study the table and then complete the questions and write the answers.
21. Biežuma apstākļa vārdi teikumā I - Affirmative sentences, Adverbs of Frequency I 2. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Study the table. Then write sentences about it.
22. Teikumu veidošana I – Sentences I 1. izziņas līmenis zema 3 p. Putting the words into cerrect order to make the sentences in the Present Simple.
23. Teikumu veidošana II – Sentences II 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Putting the words into cerrect order to make the sentences in the Present Simple.
24. Teikumu veidošana III – Sentences III 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Putting the words into cerrect order to make the sentences in the Present Simple.
25. Galotnes "-s / -es" izruna, izvēles uzdevums - Pronunciation of "-s / -es" 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Choosing correct pronunciation for endings "-s/-es".

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pareizi un nepareizi teikumi vienkāršajā tagadnē - True or False sentences Citi zema 1 p. Tick if the sentence correct or incorrect.
2. Pareizi un nepareizi teikumi, biežuma apstākļa vārdi - True or False sentences Citi vidēja 1 p. Tick if the sentence is correct or incorrect.
3. Apgalvojuma teikumu veidošana - Affirmative Sentences Citi vidēja 2 p. Write the verb in correct form.
4. Biežuma apstākļa vārdi teikumā - Adverbs of Frequency Citi vidēja 3 p. Put the adverb in correct place.
5. Vienkāršā tagadne tekstā - Simple Present in the Text Citi augsta 6 p. Writing the verb from brackets in correct form.
6. Biežuma apstākļa vārdi teikumos II - Affirmative sentences, Adverbs of Frequency II Citi augsta 4,5 p. Study the table. Then write sentences about it.
7. Runāšana, Mana ikdiena – Speaking, My Day Citi vidēja 0 p. Asking about partner's daily routine and giving information about own daily routine.
8. Rakstīšana, Mana ikdiena – Writing, My Day Citi augsta 0 p. Reading the short text about daily routines and writing about ourselves.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršā tagadne, viensk. un daudzsk.teikumi - Present Simple, Singular and Plural 00:20:00 zema 10,5 p. Vienkāršās tagadnes laika veidošana, locīšana, galotnes "-s", "-es" izruna, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
2. Vienkāršā tagadne – Simple Present I 00:15:00 zema 11 p. Vienkāršās tagadnes laika veidošana, locīšana, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
3. Vienkāršā tagadne – Simple Present II 00:20:00 vidēja 12 p. Vienkāršās tagadnes laika veidošana, locīšana, galotnes "-s", "-es" izruna, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
4. Vienkāršā tagadne – Simple Present III 00:20:00 vidēja 15 p. Vienkāršās tagadnes laika veidošana, locīšana, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
5. Vienkāršā tagadne – Simple Present IV 00:20:00 vidēja 27 p. Vienkāršās tagadnes laika veidošana, locīšana, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.
6. Vienkāršā tagadne – Simple Present V 00:30:00 augsta 21 p. Vienkāršās tagadnes laika veidošana, locīšana, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršā tagadne, biežuma un laika apstākļa vārdi - Present Simple, Adverbs of Frequence and Time 00:20:00 vidēja 16,5 p. Vienkāršās tagadnes laika veidošana, locīšana, biežuma un laika apstākļu vārdu vieta teikumos, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
2. Vienkāršās tagadnes lietojums dažādu tipa teikumos - Present Simple 00:20:00 augsta 20,5 p. Vienkāršās tagadnes laika veidošana un lietošana dažāda tipa teikumos, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.
3. Pārbaudes darbs par vienkāršo tagadni – Test Simple Present 00:40:00 augsta 33 p. Vienkāršās tagadnes laika veidošana, locīšana, galotnes "-s", "-es" izruna, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
4. Vienkāršā tagadne – Simple Present 00:30:00 augsta 17 p. Vienkāršās tagadnes laika veidošana, locīšana, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.