Teorija

Uzdevumi

1. Vienskaitļa 3. persona, aizpildīšanas uzdevums - 3rd Person Singular

Grūtības pakāpe: zema

1,5
2. Vienskaitļa 3. persona, tabula - Plural of nouns in the table

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Galotnes "-s / -es" izruna, izvēles uzdevums - Pronunciation of "-s / -es"

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Teikuma priekšmets, izvēles uzdevums - Choosing Correct Subject

Grūtības pakāpe: zema

1,5
5. "don't" vai "doesn't" lietojums - Using of "don't" or "doesn't" in Present Simple

Grūtības pakāpe: zema

1,5
6. Jautājumi un īsās atbildes - Questions and Short Answers Present Simple

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Jautājumu veidošana - Questions

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Vienkāršās tagadnes trūkstošās formas - Writing missing sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Pareizi un nepareizi teikumi, biežuma apstākļa vārdi - True or False sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Apgalvojuma teikumu veidošana - Affirmative Sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Nolieguma teikumi vienkāršajā tagadnē - Negative sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Diennakts daļas un ikdienas rutīna - Daily Routine and the Parts of the Day

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Teikumu veidošana - Writing sentences

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. Dienas režīms - The Daily Routine

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
15. Apgalvojuma teikumi ar biežuma apstākļa vārdiem 1 - Affirmative sentences, Adverbs of Frequency

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
16. Apgalvojuma teikumi ar biežuma apstākļa vārdiem 2 - Affirmative sentences, Adverbs of Frequency

Grūtības pakāpe: augsta

4,5

Testi

Metodiskie materiāli