Teorija

Uzdevumi

1. Burtu secība alfabētā - Alphabetical order of the letters

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Burtu vieta alfabētā - The letters in the Alphabet

Grūtības pakāpe: zema

4
3. Trūkstošie burti alfabētā - Missing letters in the Alphabet

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Alfabēta vārdi A-G - Alphabetical words A-G

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Alfabēta vārdi H-N - Alphabetical words H-N

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Alfabēta vārdi O-T - Alphabetical words O-T

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Alfabēta vārdi U-Z - Alphabetical words U-Z

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Alfabēts, vārdi I - Alphabetical words

Grūtības pakāpe: vidēja

12
9. Alfabēts, vārdi II - Alphabetical words

Grūtības pakāpe: vidēja

12
10. Savienošana: burti A-G ar attēliem - Matching letters A-G with pictures

Grūtības pakāpe: zema

4
11. Savienošana: burti H-N ar attēliem - Matching letters H-N with pictures

Grūtības pakāpe: zema

4
12. Savienošana: burti O-T ar attēliem - Matching letters O-T with pictures

Grūtības pakāpe: zema

3
13. Savienošana: burti U-Z ar attēliem - Matching letters U-Z with pictures

Grūtības pakāpe: zema

3
14. Alfabēts ar attēliem, burti A-G - Alphabetical words, pictures A-G

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Alfabēts ar attēliem, burti H-N - Alphabetical words, pictures H-N

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Alfabēts ar attēliem, burti O-T - Alphabetical words, pictures O-T

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Alfabēts ar attēliem, burti U-Z - Alphabetical words, pictures

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Alfabēts, burtu secība - Alphabet, the order of the letters

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Burti alfabētiskā secībā - Letters in the alphabetical order

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Klausīšanās, burti A-N - Listening, letters A-N

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Klausīšanās, burti O-Z - Listening, letters O-Z

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Burtu diktāts, burti A-N - Dictation, letters A-N

Grūtības pakāpe: augsta

4
23. Diktāts, burti O-Z - Dictation, letters O-Z

Grūtības pakāpe: augsta

4
24. Burts un tā izruna - Letter and its pronunciation

Grūtības pakāpe: augsta

4
25. Klausīšanās, skaņas th, ph, sh, ch - Listening, sounds th, ph, sh, ch

Grūtības pakāpe: vidēja

3
26. Skaņas th, ph, sh, ch - Sounds th, ph, sh, ch

Grūtības pakāpe: augsta

3
27. Skaņas th, ph, sh, ch un attēli - Sounds th, ph, sh, ch and their pictures

Grūtības pakāpe: augsta

3
28. Burti (A, E, I, B, D, F, M) ar attēliem - Letters with pictures

Grūtības pakāpe: vidēja

5
29. Burti (K, C, G, J, L, H, N) ar attēliem - Letters with pictures

Grūtības pakāpe: vidēja

5
30. Burti (U, V, W, Y, Q, O) ar attēliem - Letters with pictures

Grūtības pakāpe: vidēja

5
31. Burti (P, R, S, T, X, Z) ar attēliem - Letters with pictures

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

1. Alfabēts: burtu kārtība alfabētā un vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

24
2. Alfabēta vārdi - burti A-N

Grūtības pakāpe: vidēja

28
3. Alfabēta vārdi, burti O-Z

Grūtības pakāpe: vidēja

26
4. Alfabēta vārdi, to rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

49
5. Alfabēts: burtu un skaņu izrunas.

Grūtības pakāpe: vidēja

24
6. Alfabēts: skaņu - th, ph, ch, sh un burtu izruna un skaņu apzīmējumi

Grūtības pakāpe: augsta

17

Metodiskie materiāli