Teorija

Uzdevumi

1. Family members (definitions)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. House (definitions)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Rooms and modern conveniences (definitions)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. In the kitchen and bedroom (definitions)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Vocabulary. Spelling nouns

Grūtības pakāpe: zema

1,5
6. Reading. English houses

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Reading. American and British families

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Reading. Ideal family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Reading. Friendship and my best friend

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Listening. Important people

Grūtības pakāpe: augsta

6
11. Listening. Friends and money

Grūtības pakāpe: augsta

6
12. Listening. Families in different countries.

Grūtības pakāpe: augsta

6
13. Listening. Family traits

Grūtības pakāpe: augsta

6

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Listening. Yawning/Cats (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Language use. Cats (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Testi

1. Training test. Family members and English houses

Grūtības pakāpe: vidēja

5,5
2. Training test. Rooms, important people

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem