Teorija

Uzdevumi

1. School education (definitions)

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Education at university (definitions)

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Cultural life

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Vocabulary. Spelling words

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Education and culture vocabulary

Grūtības pakāpe: vidēja

6
6. Vocabulary. Education

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Reading. Cultural life of youth

Grūtības pakāpe: vidēja

6
8. Reading. Cultural life in Moscow

Grūtības pakāpe: vidēja

5
9. Reading. Education in the USA

Grūtības pakāpe: vidēja

6
10. Listening. Education I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Listening. What is culture?

Grūtības pakāpe: augsta

12
12. Reading. Education

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Listening. Schools in the USA

Grūtības pakāpe: augsta

18
14. Listening. Culture shock

Grūtības pakāpe: augsta

15
15. Listening. Education II

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Reading. Starting university: what to expect (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Reading. Student exchange (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

12
3. Reading. What if you are not a musical prodigy (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
4. Listening. Graphology (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
5. Listening. Studying at university (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

12
6. Listening. Chemistry and Food (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

8
7. Listening. Women in science (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

8
8. Language Use. Jane Austen (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

12
9. Language Use. Libraries (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
10. Language Use. Taking notes (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

8
11. Reading. Food for thought (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

8
12. Language Use. Girl with a pearl earring (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
13. Language Use. The globe theatre (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

8
14. Listening. Finland's educational system (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

8
15. Reading. Sound smarter - stop saying ‘like’ (2014)

Grūtības pakāpe: zema

4
16. Language Use. Music lessons (2014)

Grūtības pakāpe: augsta

10

Testi

Materiāli skolotājiem