Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Manas lietas mājās – My Things Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus: car, ball, balloon, bike, doll, toys, car, kite, teddy bear.
2. Mani mīļdzīvnieki un mana māja – My Pets Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus: cat, dog, bird, fish, parrot, rabbit, bed, bedroom, house.
3. Manas skolas lietas – My School Things Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus: scholl bag, book, pen, pencil, rubber, pencil case, school, classroom, desk, chair, teacher.
4. Mans apģērbs – My Clothes Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus: clothes, dress, jumper, shirt, shoes, shorts, skirt, socks, T-shirt, trousers.
5. Mans ēdiens I – My Food I Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus: apple, banana, cheese, chicken, chips, ice cream, juice, salad.
6. Mans ēdiens II – My Food II Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus: orange, egg, milk, pizza, rice, strawberry, tea, water.
7. Daudzskaitļa veidošana. Regulārie lietvārdi – Plurals of Nouns Lietvārdu daudzskaitļa veidošana regulārajiem lietvārdiem, pievienojot galotnes "-s" vai "-es". Veido daudzskaitļa formu lietvārdiem. (VS.3.3.1.4.)
8. Man patīk, garšo un man nepatīk, negaršo – I like and I don't like Mācās, kā pateikt, kas patīk un kas nepatīk.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Savienošana. Manas skolas lietas – Matching. My School Things 1. izziņas līmenis zema 2p. Savieno rakstīto vārdu ar drukāto vārdu. Meklē un salīdzina grafiskus apzīmējumus digitālā tekstā, piemēram, krāsa, burtu lielums. (VS.3.2.1.3.) Atpazīst rakstīto vārdu.
2. Pārrakstīšana. Apģērbs – Copying, Clothes 1. izziņas līmenis zema 3p. Pārraksta doto vārdu. Meklē un salīdzina grafiskus apzīmējumus digitālā tekstā, piemēram, krāsa, burtu lielums. (VS.3.2.1.3.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: noraksta īsus vārdus no dotā parauga.
3. Atpazīsti attēlu! Rotaļlietas, mīļdzīvnieki – Recognize Toys and Pets 1. izziņas līmenis zema 4p. Izlasa vārdu un pievelk pie attēla. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.)
4. Kas ir attēlā? Ēdiens – Picture, Food 1. izziņas līmenis zema 4p. Aplūko attēlu un atzīmē pareizo vārdu. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.)
5. Lasīšana, savienošana. Skolas lietas – Matching. Translation 1. izziņas līmenis zema 4p. Savieno vārdu ar tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. Klausīšanās (ar attēliem). Apģērbs – Listening. Clothes with Pictures 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Noklausās vārdu un izvēlas attēlu. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
7. Kas ir attēlā? Vienskaitlis un Daudzskaitlis – Picture. Singular and Plural 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Aplūko attēlu un atzīmē pareizo vārdu. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.) Veido daudzskaitļa formu lietvārdiem. (VS.3.3.1.4.)
8. Klausīšanās un ievilkšana. Viens vai daudzi – Listening and Picture. Singular and Plural 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Noklausās vārdu un pievelk attēlu. Veido daudzskaitļa formu lietvārdiem. (VS.3.3.1.4.)
9. Vārds ar attēliem. Manas lietas un Mīļdzīvnieki – Reading and Choosing. My Things 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Izlasa vārdu un izvēlas attēlu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
10. Klausīšanās, ievilkšana. Manas skolas lietas – Listening. My School Things 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Noklausās tekstu un ievelk attēlu. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
11. Lasīšana, ievilkšana. Ēdiens – Matching the word with its translation 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Vārdam pievelk tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
12. Lasīšana, ievilkšana. Kas patīk un kas nepatīk – Likes and Dislikes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Izlasa teikumu, saprot kas patīk un kas nepatīk, izvēlas attēlu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
13. Klausīšanās. Vienskaitlis un Daudzskaitlis – Listening ang Words. Singular and Plural 1. izziņas līmenis zema 4p. Noklausās vārdu un atzīmē pareizo variantu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā. Veido daudzskaitļa formu lietvārdiem. (VS.3.3.1.4.)
14. Vienskaitlis vai daudzskaitlis – Singular or Plural 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izlasa skaitļa vārdu, atzīmē v.sk. vai daudzsk.formu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā. Veido daudzskaitļa formu lietvārdiem. (VS.3.3.1.4.)
15. Klausīšanās, ievilkšana. Manas lietas un mīļdzīvnieki – Listening, Dragging. My Things 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Noklausās vārdu un izvēlas tā rakstveida formu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
16. Vārdu rinda. Apģērbs – The Line of the Words. Clothes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izlasa vārdu virkni, aplūko attēlus un pievelk trūkstošo attēlu. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.)
17. Vārdu rinda. Ēdiens – The Line of the Words. Food 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izlasa vārdu virkni, aplūko attēlus un pievelk trūkstošo attēlu. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.)
18. Daudzskaitļa veidošana – Plural 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Veido daudzskaitļa formu lietvārdiem. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: salīdzina vienu priekšmetu ar vairākiem: lietvārda vienskaitļa un daudzskaitļa regulārās formas (piemēram, a carrot – carrots)
19. Vienskaitļa veidošana – Singular 2. izziņas līmenis vidēja 3p. No daudzskaitļa formas veido vienskaitli. Veido daudzskaitļa formu lietvārdiem. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: salīdzina vienu priekšmetu ar vairākiem: lietvārda vienskaitļa un daudzskaitļa regulārās formas (piemēram, a carrot – carrots).
20. Klausīšanās. Kas patīk – Listening and Picture. Likes 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Noklausās teikumu un atzīmē kas patīk vai nepatīk. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
21. Klausīšanās. Kas patīk un nepatīk – Listening, Dragging Picture. Likes, Dislikes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Noklausās teikumu un pievelk attiecīgo attēlu. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
22. Klausīšanās. Kas patīk / nepatīk teikumos – Likes / Dislikes in the Sentences 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Noklausās teikumu un atzīmē kas patīk un kas nepatīk. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
23. Jaukti burti. Manas lietas un mīļdzīvnieki – Mixing Letters. My Things and Pets 2. izziņas līmenis vidēja 4p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
24. Jaukti burti. Apģērbs – Mixing Letters. Clothes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
25. Klausīšanās. Viens vai daudzi – Listening and Picture. Singular and Plural 2. izziņas līmenis zema 4p. Noklausās vārdu un atzīmē attēlu. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.) Veido daudzskaitļa formu lietvārdiem. (VS.3.3.1.4.) Ar skolotāja atbalstu angļu valodas apguvei izmanto, piemēram, video un audio ierakstus. (VS.3.2.1.8.).
26. Paslēptie vārdi. Manas lietas un mīļdzīvnieki – Hiding Words. My Things and Pets 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
27. Lasīšana, savienošana, sākums un beigas. Skolas lietas – Dragging. School Things 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Savieno vārda sākumu ar beigām. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
28. Izlaisti burti. Apģērbs – Missing Letters. Clothes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vārdā ieraksta trūkstošos burtus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
29. Pārraksts zem attēla. Manas skolas lietas – Writing. My School Things 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zem attēla ieraksta vienu no dadajiem vārdiem. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
30. Klausīšanās un rakstīšana. Ēdiens – Listening and Writing. Food 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Noklausās un ieraksta vienu no dadajiem vārdiem. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: noraksta īsus vārdus no dotā parauga.
31. Klausīšanās. Vārdu rinda. Ēdiens – Listening. Food 2. izziņas līmenis augsta 4p. Noklausās vārdus, sakārto pareizā secībā. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un secīgi sakārto uzdevumā dotos attēlus atbilstoši dzirdētajam.
32. Daudzskaitlis un vienskaitlis teikumos - Singular and plural forms of nouns 2. izziņas līmenis augsta 2p. Teikumā atzīmē vārda vienskaitļa vai daudzskaitļa formu. Veido daudzskaitļa formu lietvārdiem. (VS.3.3.1.4.)
33. Klausīšanās un tulkošana. Skolas lietas – Listening. School Things 2. izziņas līmenis augsta 3p. Noklausās vārdu un izvēlas tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
34. Garšo un Negaršo. Ēdiens – Like and Dislike. Food 2. izziņas līmenis augsta 1,5p. Pēc tabulas izvēlas atbildi uz jautājumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana, savienošana. Manas lietas un mīļdzīvnieki – Dragging. My Things and Pets Citi vidēja 4p. Savieno vārda sākumu ar beigām. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Klausīšanās. Vārdu rinda. Manas skolas lietas – Listening. School Things Citi augsta 4p. Noklausās vārdus, sakārto pareizā secībā. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un secīgi sakārto uzdevumā dotos attēlus atbilstoši dzirdētajam
3. Klausīšanās un tulkošana. Apģērbs – Listening. Clothes Citi augsta 3p. Noklausās vārdu un izvēlas tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Pārraksts zem attēla. Ēdiens – Writing. Food Citi vidēja 3p. Zem attēla ieraksta vienu no dadajiem vārdiem. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Jaukti burti. Daudzskaitlis – Mixing Letters. Plural Citi vidēja 4p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. Lasīšana. Kas patīk un kas nepatīk – Likes and Dislikes Citi vidēja 4p. Izlasa teikumu, saprot kas patīk un kas nepatīk, izvēlas attēlu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
7. Rakstīšana. Atbildes uz jautājumiem par sevi – Writing. Answer the Questions Citi augsta 4p. Noklausās jautājumu un atbild par sevi. Pasaka dažus izteikumus par sevi, savu ģimeni. (VS.3.2.1.7.)
8. Rakstīšana. Patīk/nepatīk, par sevi – Writing. Likes/Dislikes Citi augsta 1p. Lai pastāstītu par sevi, pietiek ar nedaudziem vārdiem un frāzēm. (V.Li.2.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: stāsta vai veido īsu aprakstu un stāstījumu (piemēram, I’ve got two sisters.)
9. Lasīšana, savienošana. Skolas lietas – Matching. Translation Citi vidēja 4p. Savieno vārda sākumu ar beigām. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
10. Klausīšanās un rakstīšana. Atbildes uz jautājumiem par sevi – Writing. Answer the Questions Citi augsta 4p. Noklausās jautājumu un atbild par sevi. Pasaka dažus izteikumus par sevi, savu ģimeni. (VS.3.2.1.7.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Manas lietas mājās un mīļdzīvnieki 00:20:00 vidēja 22p. Zina vārdus, kas raksturo personiskās lietas mājās un mīļdzīvniekus: atpazīst to rakstību, saprot un atpazīst dzirdēto vārdu, zina pareizrakstību.
2. Manas skolas lietas 00:20:00 vidēja 20p. Zina vārdus, kas raksturo personiskos mācību piederumus un citas lietas skolā: atpazīst to rakstību, saprot un atpazīst dzirdēto vārdu, zina pareizrakstību.
3. Mans apģērbs 00:20:00 vidēja 19p. Zina vārdus, kas nosauc apģērbu: atpazīst to rakstību, saprot un atpazīst dzirdēto vārdu, zina pareizrakstību.
4. Mans ēdiens 00:20:00 vidēja 21p. Zina vārdus, kas nosauc pārtikas produktus: atpazīst to rakstību, saprot un atpazīst dzirdēto vārdu, zina pareizrakstību.
5. Vienskaitlis un daudzskaitlis 00:20:00 vidēja 22p. Saprot un zina vārdus, kas saistīti ar skolēna tuvāko pasauli. Prot veidot daudzskaitli regulārajiem lietvārdiem, pievienojot galotni "-s".
6. Man patīk un nepatīk 00:20:00 vidēja 24p. Saprot un zina vārdus, kas saistīti ar skolēna tuvāko pasauli. Saprot un prot pastastīt par to kas patīk un kas nepatīk, kas garšo un kas negaršo.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Manas lietas. Kas patīk un kas nepatīk I 00:20:00 vidēja 18,5p. Saprot un zina vārdus, kas saistīti ar skolēna tuvāko pasauli: rotaļlietas, mācību piederumi, apģērbs, ēdiens. Saprot un prot pastastīt par to kas patīk un kas nepatīk, kas garšo un kas negaršo.
2. Manas lietas. Kas patīk un kas nepatīk II 00:30:00 augsta 37p. Saprot un zina vārdus, kas saistīti ar skolēna tuvāko pasauli: rotaļlietas, mācību piederumi, apģērbs, ēdiens. Saprot un prot pastastīt par to kas patīk un kas nepatīk, kas garšo un kas negaršo.