Teorija

Uzdevumi

1. Atpazīsti lietu – Choosing the School Thing

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Atpazīsti lietu – Choosing and Dragging the School Thing

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Kas tas par skaitli – What's the number

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Kas tas par skaitli – What's the number

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Pārrakstīšana, mācību piederumi – Copying, School Things

Grūtības pakāpe: zema

3
6. Pārrakstīšana, skaitļi - Copying, Numbers

Grūtības pakāpe: zema

3
7. Atpazīsti skaitļus - Recognize numbers

Grūtības pakāpe: zema

3
8. Atpazīsti skaitļus - Recognize numbers

Grūtības pakāpe: zema

3
9. Atpazīsti skolas lietas - Recognize the school things

Grūtības pakāpe: zema

3
10. Vārdu veidošana, skaitļi – Word making, numbers

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Jaukti burti, skaitļi 11-20 – Mixing Letters, Numbers 11-20

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Vārdu veidošana, mācību piederumi - Word making, school things

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Jaukti burti, mācību piederumi, lietas un vietas – Mixing Letters, School Things

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Rakstīšana, mācību piederumi un lietas – Writing, School Things

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Rakstīšana, lietas klasē un vietas - Writing, School Things

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Izlaistie burti, Mācību piederumi un lietas – Missing letters, school things

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Izlaisti burti, Skolas lietas un telpas – Missing Letters, School Things

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Skaitļi 1-10, lasīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Klausīšanās, Skolas lietas – Listening, school things

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Skaitļu 1-20 rakstība – Numbers 1-20, Spelling

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Klausīšanās, Lietas skolā un telpas – Listening, School Things, Rooms

Grūtības pakāpe: vidēja

3
22. Klausīšanās, Skaitļi 1-10 – Listening, Numbers

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Klausīšanās, Skaitļi 11-20 – Listening, Numbers

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Skolas piederumi un skaitļi – School things and numbers (ar izvēli)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
25. Skolas piederumi un skaitļi – School things and numbers

Grūtības pakāpe: vidēja

4
26. Attēls ar vārdu, Vietas un lietas skolā – Words under the picture, School Things

Grūtības pakāpe: vidēja

3
27. Rakstīšana, Mācību piederumi attēlā – Writing, School Things

Grūtības pakāpe: augsta

3
28. Dziesma "Skolas dziesma" – School Song

Grūtības pakāpe: augsta

3
29. Kļūdu labojums, Skaitļi 11-20 – Correcting mistakes, Numbers

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
30. Lasīšana, Mans rakstāmgalds – Reading, My Desk

Grūtības pakāpe: augsta

4
31. Dziesma "Mans telefona numurs" – Listening, song 'My Telephone Number'

Grūtības pakāpe: augsta

6
32. Diktāts, skaitļi – Dictation, numbers

Grūtības pakāpe: augsta

6
33. Diktāts, Skolas lietas un vietas – Dictation, School Things and Places

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

1. Skolas lietas - School things

Grūtības pakāpe: vidēja

21
2. Skaitļi 1-10 - Numbers

Grūtības pakāpe: vidēja

19
3. Skolas lietas un skaitļi 1-10 - School things and numbers

Grūtības pakāpe: augsta

22
4. Skolas lietas un vietas – School Things and Places

Grūtības pakāpe: vidēja

18
5. Skaitļa vārdi 11-20 – Numbers 11-20

Grūtības pakāpe: vidēja

22,5
6. Mana skola un skaitļi 1-20

Grūtības pakāpe: augsta

21

Materiāli skolotājiem