Study some new words.
(Iemācies dažus jaunos vārdiņus!)
Книга Book Grāmata.svg
textbook — /ˈtekstbʊk/ — mācību grāmata
burtnīca - тетрадь.svg
notebook — /ˈnəʊtbʊk/ — burtnīca, pierakstu burtnīca
map.jpeg
map — /mæp/ — karte
papper.jpeg
paper — /ˈpeɪpə/ — papīrs
blackboard.jpeg
blackboard — /ˈblækbɔ:d/ — tāfele
whiteboard.jpeg
whiteboard — /ˈwaɪtbɔ:d/ — baltā tāfele
picture.jpg
picture — /ˈpɪktʃə/ — attēls
poster-mockup-2853847_960_720.jpg
poster — /ˈpəʊ.stər/ — plakāts