Teorija

Study some new words.
(Iemācies dažus jaunos vārdiņus!)
Книга Book Grāmata.svg
textbook — /ˈtekstbʊk/ — mācību grāmata
burtnīca - тетрадь.svg
notebook — /ˈnəʊtbʊk/ — burtnīca, pierakstu burtnīca
map.jpeg
map — /mæp/ — karte
papper.jpeg
paper – /ˈpeɪpə/ – papīrs
blackboard.jpeg
blackboard – /ˈblækbɔ:d/ – tāfele
whiteboard.jpeg
whiteboard – /ˈwaɪtbɔ:d/ –  baltā tāfele
picture.jpg
picture – /ˈpɪktʃə/ – attēls
poster-mockup-2853847_960_720.jpg
poster – /ˈpəʊ.stər/ – plakāts