Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

21p.
1. Atpazīsti lietu – Choosing the School Thing 3p.
2. Pārrakstīšana, mācību piederumi – Copying, School Things 3p.
3. Atpazīsti skolas lietas - Recognize the school things 3p.
4. Vārdu veidošana, mācību piederumi - Word making, school things 4p.
5. Rakstīšana, mācību piederumi un lietas – Writing, School Things 4p.
6. Dziesmas "School Song" pants – The song "School Song" 4p.