Teorija

Uzdevumi

1. Pārrakstīšana, ķermeņa daļas – Copying the word, parts of the body

Grūtības pakāpe: zema

1,5
2. Kas tas ir? Ķermenis I – Recognize the part of the body I

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Kas tas ir? Ķermenis II – Recognize the Parts of the Body II

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Kas tas ir? Seja – Recognize the Parts of the Face

Grūtības pakāpe: zema

1,5
5. Atpazīsti ķermeņa daļas – Recognizing the Parts of the Body

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Ķermeņa daļas, savienošanas – Parts of the Body, Matching

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Klausīšanās, jāizvēlas attēls, ķermenis – Listening, Parts of the Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Klausīšanās, Seja, izvēle – Listening, Parts of the Face

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Klausīšanās, Ķermenis, izvēle – Listening, Parts of the Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Klausīšanās un vārds, Ķermenis – Listening and Word, Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Attēls ar vārdu, Ķermeņa daļas – Word under the picture, Parts of the Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Attēls ar vārdu, Ķermeņa daļas – Word under the picture, Parts of the Body

Grūtības pakāpe: zema

3
13. Attēls ar vārdu, Sejas daļas – Word under the picture, Parts of the Face

Grūtības pakāpe: zema

3
14. Paslēptie vārdi, Ķermenis – Spelling, Game «The snake»

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Paslēptie vārdi, Seja – Line of Letters, Face

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Paslēptie vārdi, Ķermenis – Line of Letters, Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Jauktie burti ar attēlu, Ķermenis – Mixing Letters with Picture, Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Vārdu veidošana, ķermenis – Mixing Letters, Parts of the Body

Grūtības pakāpe: augsta

4
19. Jaukti burti, Seja – Mixing Letters, Face

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Jaukti burti, Ķermeņa daļas – Mixing Letters, Parts of the Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Izlaisti burti, Mans ķermenis – Missing Letters, My Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
22. Izlaisti burti, Sejas daļas – Missing Letters, Parts of the Face

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Izlaisti burti, Ķermeņa daļas – Missing Letters, Parts of the Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Klausīšanās un rakstīšana, Mans ķermenis – Listening and writing, My Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Klausīšanās un rakstīšana, Ķermeņa daļas – Listening and writing, Parts of the Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
26. Pirmais burts, Mans ķermenis – Writing, First Letter, My Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
27. Savienošana, rakstīšana, Sejas daļas – Matching, Parts of the Face

Grūtības pakāpe: augsta

6
28. Rakstīšana pa burtiem pēc attēla, ķermenis – Writing, Parts of the Body

Grūtības pakāpe: augsta

3
29. Rakstīšana, Sejas daļas – Spelling, Parts of the Face

Grūtības pakāpe: vidēja

3
30. Rakstīšana, Ķermeņa daļas – Spelling, Parts of the Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
31. Tulkojums latviski, Mans ķermenis – Translation, My Body

Grūtības pakāpe: augsta

3
32. Tulkojums angliski, Mans ķermenis – Translation, My Body

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
33. Tulkojums latviski, Sejas daļas – Translation, Parts of the Face

Grūtības pakāpe: vidēja

3
34. Tulkojums angliski, Sejas daļas – Translation, Parts of the Face

Grūtības pakāpe: vidēja

4,5
35. Tulkojums angliski, Ķermeņa daļas – Translation, Parts of the Body

Grūtības pakāpe: vidēja

4,5
36. Izlaisti patskaņi, Sejas daļas – Missing Vowels, Parts of the Face

Grūtības pakāpe: vidēja

4,5
37. Pareizrakstība, Sejas daļas – Spelling, Parts of the Face

Grūtības pakāpe: vidēja

3
38. Pareizrakstība, Ķermeņa daļas – Spelling, Parts of the Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
39. Burtu juceklis, Sejas daļas – Wordsearch, Parts of the Face

Grūtības pakāpe: augsta

4
40. Burtu juceklis, Ķermeņa daļas – Wordsearch, Parts of the Body

Grūtības pakāpe: augsta

4
41. Diktāts, Sejas daļas – Dictation, Parts of the Face

Grūtības pakāpe: augsta

6
42. Rakstīšana, ķermeņa daļas - Writing, parts of the body

Grūtības pakāpe: augsta

3
43. Dziesma "Head, Shoulders, Knees and Toes" – Song

Grūtības pakāpe: vidēja

4
44. Dziesma "Head, Shoulders, Knees and Toes" – Song (ar izvēli)

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Mans ķermenis I – My Body I

Grūtības pakāpe: vidēja

28
2. Mans ķermenis II – My Body II

Grūtības pakāpe: augsta

28
3. Sejas daļas – Parts of the Face

Grūtības pakāpe: vidēja

16,5
4. Ķermeņa daļas – Parts of the Body

Grūtības pakāpe: vidēja

19,5
5. Sejas un ķermeņa daļas I – Parts of the Face and Body I

Grūtības pakāpe: augsta

24
6. Sejas un ķermeņa daļas II – Parts of the Face and Body II

Grūtības pakāpe: augsta

23,5

Materiāli skolotājiem