Teorija

Uzdevumi

1. Pārrakstīšana, ķermeņa daļas - Copying the word, parts of the body

Grūtības pakāpe: zema

1,5
2. Kas tas ir? Ķermenis - Recognize the part of the body.

Grūtības pakāpe: zema

1,5
3. Kas tas ir? Ķermenis 2 – Recognize the Parts of the Body

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Kas tas ir? Seja – Recognize the Parts of the Face

Grūtības pakāpe: zema

1,5
5. Atpazīsti ķermeņa daļas - Recognizing the Parts of the Body

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Ķermeņa daļas, savienošanas - Parts of the Body, Matching

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Klausīšanās, jāizvēlas attēls, ķermenis - Listening, Parts of the Body

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Klausīšanās, Seja, izvēle – Listening, Parts of the Face

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Klausīšanās, Ķermenis, izvēle – Listening, Parts of the Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Klausīšanās un vārds, Ķermenis – Listening and Word, Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Attēls ar vārdu, Ķermeņa daļas – Word under the picture, Parts of the Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Attēls ar vārdu, Ķermeņa daļas – Word under the picture, Parts of the Body

Grūtības pakāpe: zema

3
13. Attēls ar vārdu, Sejas daļas – Word under the picture, Parts of the Face

Grūtības pakāpe: zema

3
14. Paslēptie vārdi, Ķermenis – Spelling, Game «The snake»

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Paslēptie vārdi, Seja – Line of Letters, Face

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Paslēptie vārdi, Ķermenis – Line of Letters, Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Jauktie burti ar attēlu, Ķermenis – Mixing Letters with Picture, Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Vārdu veidošana, ķermenis - Mixing Letters, Parts of the Body

Grūtības pakāpe: augsta

4
19. Jaukti burti, Seja – Mixing Letters, Face

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Jaukti burti, Ķermeņa daļas – Mixing Letters, Parts of the Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Izlaisti burti, Mans ķermenis – Missing Letters, My Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
22. Izlaisti burti, Sejas daļas – Missing Letters, Parts of the Face

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Izlaisti burti, Ķermeņa daļas – Missing Letters, Parts of the Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Klausīšanās un rakstīšana, Mans ķermenis – Listening and writing, My Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Klausīšanās un rakstīšana, Ķermeņa daļas – Listening and writing, Parts of the Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
26. Pirmais burts, Mans ķermenis – Writing, First Letter, My Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
27. Savienošana, rakstīšana, Sejas daļas – Matching, Parts of the Face

Grūtības pakāpe: augsta

6
28. Rakstīšana pa burtiem pēc attēla, ķermenis - Writing, Parts of the Body

Grūtības pakāpe: augsta

3
29. Rakstīšana, Sejas daļas – Spelling, Parts of the Face

Grūtības pakāpe: vidēja

3
30. Rakstīšana, Ķermeņa daļas – Spelling, Parts of the Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
31. Tulkojums angliski, Mans ķermenis – Translation, My Body

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
32. Tulkojums angliski, Sejas daļas – Translation, Parts of the Face

Grūtības pakāpe: vidēja

4,5
33. Tulkojums angliski, Ķermeņa daļas – Translation, Parts of the Body

Grūtības pakāpe: vidēja

4,5
34. Izlaisti patskaņi, Sejas daļas – Missing Vowels, Parts of the Face

Grūtības pakāpe: vidēja

4,5
35. Pareizrakstība, Sejas daļas – Spelling, Parts of the Face

Grūtības pakāpe: vidēja

3
36. Pareizrakstība, Ķermeņa daļas – Spelling, Parts of the Body

Grūtības pakāpe: vidēja

3
37. Burtu juceklis, Sejas daļas – Wordsearch, Parts of the Face

Grūtības pakāpe: augsta

4
38. Burtu juceklis, Ķermeņa daļas – Wordsearch, Parts of the Body

Grūtības pakāpe: augsta

4
39. Diktāts, Sejas daļas – Dictation, Parts of the Face

Grūtības pakāpe: augsta

6
40. Rakstīšana, ķermeņa daļas - Writing, parts of the body

Grūtības pakāpe: augsta

3
41. Dziesma "Head, Shoulders, Knees and Toes" - Song

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Mans ķermenis 1 – My Body 1

Grūtības pakāpe: vidēja

28
2. Mans ķermenis 2 – My Body 2

Grūtības pakāpe: augsta

28

Metodiskie materiāli