Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mana seja I – My Face I 1., 2.klase. Ķermeņa daļas - seja, acs, deguns, auss, mute, mati.
2. Mans ķermenis I – My body I 1., 2.klase. Ķermeņa daļas - ķermenis, galva, roka, plauksta, kāja, pēda - pēdas.
3. Mana seja II – My Face II 3.klase. Ķermeņa daļas - eyebrow, tooth, teeth, cheek.
4. Mans ķermenis II – My body II 3.klase. Ķermeņa daļas - neck, knee, elbow, finger, shoulder.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pārrakstīšana, ķermeņa daļas – Copying the word, parts of the body 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. 1st, 2nd grades. Cpying the given words, parts of the body.
2. Kas tas ir? Ķermenis I – Recognize the part of the body I 1. izziņas līmenis zema 3 p. 1st, 2nd grades. Dragging the parts of the body.
3. Kas tas ir? Ķermenis II – Recognize the Parts of the Body II 1. izziņas līmenis zema 3 p. 3rd grade. Dragging the parts of the body.
4. Kas tas ir? Seja – Recognize the Parts of the Face 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. 3rd grade. Recognizing the parts of the face.
5. Atpazīsti ķermeņa daļas – Recognizing the Parts of the Body 1. izziņas līmenis zema 2 p. 1st, 2nd grades. Choosing the correct word.
6. Ķermeņa daļas, savienošanas – Parts of the Body, Matching 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. 1st, 2nd grades. Matching the parts of the body with numbers in the picture.
7. Klausīšanās, jāizvēlas attēls, ķermenis – Listening, Parts of the Body 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Listening the word and dragging the picture.
8. Klausīšanās, Seja, izvēle – Listening, Parts of the Face 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Listening the word and choosing the picture.
9. Klausīšanās, Ķermenis, izvēle – Listening, Parts of the Body 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Listening the word and dragging the picture.
10. Klausīšanās un vārds, Ķermenis – Listening and Word, Body 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Listening the word and choosing the written one.
11. Attēls ar vārdu, Ķermeņa daļas – Word under the picture, Parts of the Body 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Under each picture writing the word from the list - different parts of the body.
12. Attēls ar vārdu, Ķermeņa daļas – Word under the picture, Parts of the Body 1. izziņas līmenis zema 3 p. 3rd grade. Under each picture writing the word from the list - different parts of the body.
13. Attēls ar vārdu, Sejas daļas – Word under the picture, Parts of the Face 1. izziņas līmenis zema 3 p. 3rd grade. Under each picture writing the word from the list - different parts of the face.
14. Paslēptie vārdi, Ķermenis – Spelling, Game «The snake» 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Finding the words – different parts of the body – in the line of letters.
15. Paslēptie vārdi, Seja – Line of Letters, Face 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Finding the words – different parts of the face – in the line of letters.
16. Paslēptie vārdi, Ķermenis – Line of Letters, Body 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Finding the words – different parts of the body – in the line of letters.
17. Jauktie burti ar attēlu, Ķermenis – Mixing Letters with Picture, Body 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Making the words from given letters.
18. Vārdu veidošana, ķermenis – Mixing Letters, Parts of the Body 2. izziņas līmenis augsta 4 p. 1st, 2nd grades. Making the words from given letters.
19. Jaukti burti, Seja – Mixing Letters, Face 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Making the words from given letters.
20. Jaukti burti, Ķermeņa daļas – Mixing Letters, Parts of the Body 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Making the words from given letters.
21. Izlaisti burti, Mans ķermenis – Missing Letters, My Body 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Writing in the missing letters and completing the words.
22. Izlaisti burti, Sejas daļas – Missing Letters, Parts of the Face 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Writing in the missing letters and completing the words.
23. Izlaisti burti, Ķermeņa daļas – Missing Letters, Parts of the Body 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Writing in the missing letters and completing the words.
24. Klausīšanās un rakstīšana, Mans ķermenis – Listening and writing, My Body 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Listening and writing the word from the box – the parts of the body and the face.
25. Klausīšanās un rakstīšana, Ķermeņa daļas – Listening and writing, Parts of the Body 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Listening and writing the word from the box – the parts of the body.
26. Pirmais burts, Mans ķermenis – Writing, First Letter, My Body 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Completing the word with given first letter.
27. Savienošana, rakstīšana, Sejas daļas – Matching, Parts of the Face 2. izziņas līmenis augsta 6 p. 3rd grade. Ending the word and matching with picture – parts of the face.
28. Rakstīšana pa burtiem pēc attēla, ķermenis – Writing, Parts of the Body 2. izziņas līmenis augsta 3 p. 1st, 2nd grades. Writing the parts of the body.
29. Rakstīšana, Sejas daļas – Spelling, Parts of the Face 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Writing the words under the picture.
30. Rakstīšana, Ķermeņa daļas – Spelling, Parts of the Body 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Writing the words under the picture.
31. Tulkojums latviski, Mans ķermenis – Translation, My Body 2. izziņas līmenis augsta 3 p. 1st, 2nd grades. Translating and dragging words into English.
32. Tulkojums angliski, Mans ķermenis – Translation, My Body 2. izziņas līmenis augsta 4,5 p. 1st, 2nd grades. Translating words into English. (1.-2.klase)
33. Tulkojums latviski, Sejas daļas – Translation, Parts of the Face 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Translating and dragging words.
34. Tulkojums angliski, Sejas daļas – Translation, Parts of the Face 2. izziņas līmenis vidēja 4,5 p. 3rd grade. Translating words into English.
35. Tulkojums angliski, Ķermeņa daļas – Translation, Parts of the Body 2. izziņas līmenis vidēja 4,5 p. 3rd grade. Translating words into English.
36. Izlaisti patskaņi, Sejas daļas – Missing Vowels, Parts of the Face 2. izziņas līmenis vidēja 4,5 p. 3rd grade. Completing the words with missing vowels – different parts of the face.
37. Pareizrakstība, Sejas daļas – Spelling, Parts of the Face 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Choosing the correct spelling for the words.
38. Pareizrakstība, Ķermeņa daļas – Spelling, Parts of the Body 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Choosing the correct spelling for the words.
39. Burtu juceklis, Sejas daļas – Wordsearch, Parts of the Face 2. izziņas līmenis augsta 4 p. 3rd grade. Finding the words (different parts of the face) in the wordsearch table.
40. Burtu juceklis, Ķermeņa daļas – Wordsearch, Parts of the Body 2. izziņas līmenis augsta 4 p. 3rd grade. Finding the words (different parts of the body) in the wordsearch table.
41. Diktāts, Sejas daļas – Dictation, Parts of the Face 2. izziņas līmenis augsta 6 p. 3rd grade. Listening the word and writing it.
42. Rakstīšana, ķermeņa daļas - Writing, parts of the body 3. izziņas līmenis augsta 3 p. 1st, 2nd grades. Write the parts of the body.
43. Dziesma "Head, Shoulders, Knees and Toes" – Song 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 1st, 2nd grades. Listen to the song and put the words in correct order.
44. Dziesma "Head, Shoulders, Knees and Toes" – Song (ar izvēli) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 1st, 2nd grades. Listening to the song and dragging the words in correct order.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kas tas ir? Ķermenis I – Recognize the part of the body I Citi zema 1,5 p. 1st, 2nd grades. Recognize the parts of the body.
2. Kas tas ir? Ķermenis II – Recognize the Parts of the Body II Citi zema 1,5 p. 3rd grade. Recognizing the parts of the body.
3. Klausīšanās, jāizvēlas attēls, ķermenis – Listening, Parts of the Body Citi vidēja 4 p. 1st, 2nd grades. Listening the word and choosing the picture.
4. Klausīšanās, Ķermenis, izvēle – Listening, Parts of the Body Citi vidēja 3 p. 3rd grade. Listening the word and choosing the picture.
5. Dziesma "Head, shoulders, knees and toes" – Song Citi vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Listen to the song and put the lines in correct order or write in the missing word.
6. Klausīšanās un rakstīšana, Sejas daļas – Listening and writing, Parts of the Face Citi vidēja 3 p. 3rd grade. Listening and writing the word from the box – the parts of the face.
7. Savienošana, rakstīšana, Ķermeņa daļas – Matching, Parts of the Body Citi augsta 6 p. 3rd grade. Ending the word and matching with picture – parts of the body.
8. Izlaisti patskaņi, Ķermeņa daļas – Missing Vowels, Parts of the Body Citi vidēja 4,5 p. 3rd grade. Completing the words with missing vowels – different parts of the body.
9. Diktāts, Ķermeņa daļas – Dictation, Parts of the Body Citi augsta 6 p. 3rd grade. Listening the word and writing it.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mans ķermenis I – My Body I 00:20:00 vidēja 28 p. 1., 2.klase. Vārdu krājums par ķermeņa daļām – izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.
2. Mans ķermenis II – My Body II 00:20:00 augsta 28 p. 1., 2.klase. Vārdu krājums par ķermeņa daļām – izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.
3. Sejas daļas – Parts of the Face 00:20:00 vidēja 16,5 p. 3.klase. Vārdu krājums par sejas daļām – izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.
4. Ķermeņa daļas – Parts of the Body 00:20:00 vidēja 19,5 p. 3.klase. Vārdu krājums par ķermeņa daļām – izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.
5. Sejas un ķermeņa daļas I – Parts of the Face and Body I 00:20:00 augsta 24 p. 3.klase. Vārdu krājums par ķermeņa un sejas daļām – izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.
6. Sejas un ķermeņa daļas II – Parts of the Face and Body II 00:20:00 augsta 23,5 p. 3.klase. Vārdu krājums par ķermeņa un sejas daļām – izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mans ķermenis III – My Body III 00:40:00 vidēja 26,5 p. 1., 2.klase. Vārdu krājums par ķermeņa daļām – izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.
2. Ķermeņa un sejas daļas – Parts of the Body and Face 00:40:00 augsta 31 p. 3.klase. Vārdu krājums par ķermeņa un sejas daļām – izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.