Mācies skaitļa vārdus no 1 līdz 10!
1 - one - viens
2 - two- divi
3 - three- trīs
4 - four- četri
5 - five - pieci
6 - six - seši
7 - seven - septiņi
8 - eight - astoņi
9 - nine - deviņi
10 - ten - desmit