Teorija

Uzdevumi

1. Pārrakstīšana, ēdieni, dzērieni – Copying, food and drinks

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Atpazīsti ēdienu vai dzērienu – Recognize food or drink

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Atpazīsti Ēdienu I – Recognize Food I

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Atpazīsti Ēdienu II – Recognize Food II

Grūtības pakāpe: zema

1,5
5. Lasīšana, savienošana – Matching the word with its translation (ar izvēli)

Grūtības pakāpe: zema

4
6. Lasīšana, savienošana – Matching, Translation.

Grūtības pakāpe: zema

4
7. Klausīšanās, ar attēliem – Listening, Food and Drinks with Pictures

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Klausīšanās, Ēdiens I, izvēle – Listening, Food I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Klausīšanās, Ēdiens II, izvēle – Listening, Food II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Pārraksts zem attēla, Ēdiens – Word under the picture, Food

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Pārraksts zem attēla, Ēdiens I – Word under the picture, Food I

Grūtības pakāpe: zema

4
12. Pārraksts zem attēla, Ēdiens II – Word under the picture, Food II

Grūtības pakāpe: zema

4
13. Klausīšanās, ēdieni un dzērieni – Listening, Food and Drinks

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Klausīšanās un vārds, Ēdiens I – Listening and Word, Food I

Grūtības pakāpe: zema

3
15. Klausīšanās un vārds, Ēdiens II – Listening and Word, Food II

Grūtības pakāpe: zema

1,5
16. Jaukti burti, Ēdieni un dzērieni – Mixing Letters, Food and Drinks

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Jaukti burti, Pārtika I – Mixing Letters, Food I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Jaukti burti, Pārtika II – Mixing Letters, Food II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Paslēptie vārdi, Ēdiens – Hiding Words, Food

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Paslēptie vārdi, Ēdieni I – Hiding Words, Food I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Paslēptie vārdi, Ēdieni II – Hiding Words, Food II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Izlaisti burti, Ēdiens – Missing Letters, Food

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Izlaisti burti, Pārtika I – Missing Letters, Food I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Izlaisti burti, Pārtika II – Missing Letters, Food II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Klausīšanās un rakstīšana, Ēdieni un dzērieni – Listening and writing, Food

Grūtības pakāpe: vidēja

3
26. Klausīšanās un rakstīšana, Pārtikas produkti II – Listening and writing, Food II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
27. Rakstīšana, ēdieni un dzērieni – Writing, Food and Drinks

Grūtības pakāpe: vidēja

5
28. Savienošana, rakstīšana, Pārtikas produkti I – Matching, Food I

Grūtības pakāpe: augsta

6
29. Savienošana, rakstīšana, Pārtikas produkti II – Matching, Food II

Grūtības pakāpe: augsta

6
30. Rakstīšana, Pārtikas produkti I – Spelling, Food I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
31. Rakstīšana, Pārtikas produkti II – Spelling, Food II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
32. Izlaisti patskaņi, Pārtikas produkti I – Missing Vowels, Food I

Grūtības pakāpe: vidēja

4,5
33. Pareizrakstība, Pārtika produkti II – Spelling, Food II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
34. Burtu juceklis, Pārtikas produkti I – Wordsearch, Food I

Grūtības pakāpe: augsta

4
35. Burtu juceklis, Pārtikas produkti II – Wordsearch, Food II

Grūtības pakāpe: augsta

4
36. Diktāts, ēdieni un dzērieni – Dictation, Food and Drinks

Grūtības pakāpe: vidēja

4
37. Diktāts, Pārtikas produkti I – Dictation, Food I

Grūtības pakāpe: augsta

6
38. Rakstīšana, kas garšo un kas negaršo – Writing, like or don't like

Grūtības pakāpe: augsta

3
39. Klausīšanās, kas garšo un kas negaršo – Listening, Likes and Dislikes

Grūtības pakāpe: augsta

3
40. Lasīšana, Bērnu apraksts – Reading, Kids' Descriptions

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

1. Ēdiens I – Food I

Grūtības pakāpe: vidēja

22
2. Ēdiens III – Food III

Grūtības pakāpe: vidēja

16,5
3. Ēdiens IV – Food IV

Grūtības pakāpe: vidēja

18,5
4. Ēdiens V – Food V

Grūtības pakāpe: vidēja

16,5
5. Ēdiens VI – Food VI

Grūtības pakāpe: vidēja

26,5

Materiāli skolotājiem