Teorija

Uzdevumi

1. Pārrakstīšana, apģērbs – Copying, Clothes

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Atpazīsti apģērbu – Recognize Clothes (ar izvēli)

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Atpazīsti Apģērbu – Recognize Clothes

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Lasīšana, savienošana – Matching, Translation.

Grūtības pakāpe: zema

4
5. Klausīšanās, Apģērbs ar attēliem – Listening and Pictures, Clothes

Grūtības pakāpe: zema

4
6. Klausīšanās, Apģērbs II, izvēle – Listening, Clothes II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Klausīšanās un lasīšana, apģērbs – Listening and Reading, Clothes

Grūtības pakāpe: zema

4
8. Klausīšanās un vārds, Apģērbs II, izvēle – Listening, Clothes II

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
9. Pārraksts zem attēla, Apģērbs – Word under the Picture, Clothes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Pārraksts zem attēla, Apģērbs – Word under the Picture, Clothes

Grūtības pakāpe: zema

3
11. Jaukti burti, Apģērbs – Mixing Letters, Clothes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Jaukti burti, Apģērbs – Mixing Letters, Clothes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Paslēptie vārdi, Apģērbs I – Hiding Words, Clothes I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Izlaisti burti, Apģērbs – Missing Letters, Clothes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Izlaisti burti, Apģērbs II – Missing Letters, Clothes II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Klausīšanās un ievilkšana, Apģērbs – Listening and Dragging, Clothes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Rakstīšana, Pirmais burts, Apģērbs – Writing, Clothes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Savienošana, rakstīšana, Apģērbs – Matching, Clothes

Grūtības pakāpe: augsta

6
19. Rakstīšana, Apģērbs – Spelling, Clothes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Izlaisti patskaņi, Apģērbs – Missing Vowels, Clothes

Grūtības pakāpe: vidēja

4,5
21. Burtu juceklis, Apģērbs – Wordsearch, Clothes

Grūtības pakāpe: augsta

4
22. Diktāts, Apģērbs – Dictation, Clothes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
23. Diktāts, Apģērbs – Dictation, Clothes

Grūtības pakāpe: augsta

6
24. Lasīšana, apraksts, Apģērbs – Reading, Description, Clothes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
25. Rakstīšana, apraksts, Apģērbs – Writing, Description, Clothes

Grūtības pakāpe: vidēja

6
26. Klausīšanās, Apģērba apraksts – Listening, Description of Clothes

Grūtības pakāpe: augsta

3
27. Klausīšanās, stāsts - video – Listening, Story - video

Grūtības pakāpe: augsta

4
28. Klausīšanās un rakstīšana, Apģērbs – Listening and writing, Clothes

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Apģērbs I – Clothes I

Grūtības pakāpe: zema

22
2. Apģērbs II – Clothes II

Grūtības pakāpe: vidēja

22
3. Apģērbs un aksesuāri I – Clothes and Accessories I

Grūtības pakāpe: vidēja

16
4. Apģērbs un aksesuāri II – Clothes and Accessories II

Grūtības pakāpe: vidēja

22,5

Materiāli skolotājiem