Teorija

Uzdevumi

1. Pārrakstīšana, ikdienas darbības – Copying, everyday activity

Grūtības pakāpe: zema

1,5
2. Pārrakstīšana, Ikdienas darbības un diennakts daļas – Copying, Activities and Parts of Day

Grūtības pakāpe: zema

1,5
3. Atpazīsti darbību – Recognize activity (ar izvēli)

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Atpazīsti Darbību – Recognize Activity and Drag Word

Grūtības pakāpe: zema

1,5
5. Cik ir pulkstenis? – What's the time?

Grūtības pakāpe: zema

1,5
6. Cik ir pulkstenis? – What's the time?

Grūtības pakāpe: zema

1,5
7. Lasīšana, ikdienas darbības – Reading, everyday activities (ar izvēli)

Grūtības pakāpe: zema

4
8. Lasīšana, ikdienas darbības un diennakts daļas – Reading, activities and parts of day (ar izvēli)

Grūtības pakāpe: zema

4
9. Lasīšana, ikdienas darbības – Reading, Activities and Parts of the Day

Grūtības pakāpe: zema

4
10. Savienošana, Pulkstenis – Matching, Time

Grūtības pakāpe: zema

3
11. Savienošana, Pulkstenis – Matching, Time

Grūtības pakāpe: zema

2
12. Klausīšanās, ikdienas darbības ar attēliem – Listening, Everyday Activities

Grūtības pakāpe: zema

4
13. Klausīšanās, ikdienas darbības, izvēle – Listening, Everyday Activities

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Lasīšana, savienot vārdus - Reading, match the words (ar izvēli)

Grūtības pakāpe: augsta

4
15. Klausīšanās, lasīšana, Ikdienas darbības – Listening, Reading, Everyday Activities

Grūtības pakāpe: zema

4
16. Klausīšanās, Pulkstenis ar attēliem – Listening, Time with Pictures

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Klausīšanās, Pulkstenis, izvēle – Listening, Time

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Pārraksts zem attēla, Ikdienas darbības – Word under the Picture, Everyday Activities

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Pārraksts zem attēla, Ikdienas darbības – Word under the Picture, Everyday Activities

Grūtības pakāpe: zema

3
20. Vārdu veidošana, Ikdienas darbības – Mixing Letters, Everyday Activities

Grūtības pakāpe: augsta

6
21. Vārdu veidošana, ikdienas darbības un diennakts daļas – Mixing Letters, Everyday Activities

Grūtības pakāpe: augsta

6
22. Jaukti burti, Ikdienas darbības – Mixing Letters, Everyday Activities

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Paslēptie vārdi, Ikdienas darbības – Hiding Words, Everyday Activities

Grūtības pakāpe: vidēja

4
24. Rakstīšana, ikdienas darbības – Writing, Everyday Activities

Grūtības pakāpe: vidēja

4
25. Savienošana, rakstīšana, Ikdienas darbības – Matching, Everyday Activities

Grūtības pakāpe: augsta

6
26. Lasīšana, savienošana, Ikdienas darbības – Reading, Matching, Everyday Activities

Grūtības pakāpe: augsta

4
27. Rakstīšana, ikdienas darbības – Writing, Everyday Activities

Grūtības pakāpe: augsta

6
28. Rakstīšana, ikdienas darbības un diennakts daļas – Writing, Everyday Activities, Day

Grūtības pakāpe: augsta

4
29. Rakstīšana, Ikdienas darbības – Spelling, Everyday Activities

Grūtības pakāpe: vidēja

6
30. Rakstīšana, Pulkstenis – Writing, Time

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
31. Rakstīšana, Pulkstenis – Writing, Time

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
32. Diktāts, ikdienas darbības – Dictation, Everyday Activities

Grūtības pakāpe: augsta

8
33. Diktāts, Ikdienas darbības – Dictation, Everyday Activities

Grūtības pakāpe: augsta

6
34. Diktāts, Pulkstenis un diennakts daļas – Dictation, Time and Parts of the Day

Grūtības pakāpe: augsta

6
35. Lasīšana, Ikdiena – Reading, Everyday Life (ar izvēli)

Grūtības pakāpe: augsta

8
36. Pulkstenis, trūkstošais laiks – Time, Missing Clock

Grūtības pakāpe: augsta

8
37. Pareizi un nepareizi teikumi, Ikdienas darbības – True, False Sentences, Everyday Activities

Grūtības pakāpe: augsta

8

Testi

Materiāli skolotājiem