3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mana diena I – My day I 1., 2.klase. Vārdu krājums: darbības vārdi – drink, eat, clean, go to school, go to bed, come, drive.
2. Mana diena II – My Day II 1., 2. klase. Vārdu krājums: darbības vārdi – have breakfast, have lunch, read, play, wash, watch, wake, ride.
3. Mans laiks – My Time 1., 2.klase. Vārdu krājums – morning, evening, afternoon, night; kā arī pulksteņa laiks – veselās stundas.
4. Diennakts daļas – The Parts of the Day 1., 2.klase. Vārdu krājums – morning, evening, afternoon, night.
5. Ikdienas darbības I – Daily Routines I 3.klase. Vārdu krājums – ikdienas darbības: brush (my) teeth, do (my) homework, get dressed, go to the park, have a bath, have a shower.
6. Ikdienas darbības II – Daily Routines II 3.klase. Vārdu krājums – ikdienas darbības: have dinner, learn, listen to music, play with (my) friends, study, walk to school, write.
7. Pulkstenis – Time 3.klase. Pareiza laika nosaukšana - pilnas stundas, ceturtdaļstundas un pusstundas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pārrakstīšana, ikdienas darbības – Copying, everyday activity 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. 1st, 2nd grades. Rewrite the given words - everyday activity.
2. Pārrakstīšana, Ikdienas darbības un diennakts daļas – Copying, Activities and Parts of Day 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. 1st, 2nd grades. Copying the given words – everyday activities and parts of the day.
3. Atpazīsti darbību – Recognize activity (ar izvēli) 1. izziņas līmenis zema 4 p. 1st, 2nd grades. Recognizing the activity in the pictures and dragging them.
4. Atpazīsti Darbību – Recognize Activity and Drag Word 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. 3.klase. Recognizing different activities and dragging words.
5. Cik ir pulkstenis? – What's the time? 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. 1st, 2nd grades. Answering the question "What's the time?" and choosing the correct time.
6. Cik ir pulkstenis? – What's the time? 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. 3rd grade. Answering the question "What's the time?" and choosing the correct time.
7. Lasīšana, ikdienas darbības – Reading, everyday activities (ar izvēli) 1. izziņas līmenis zema 4 p. 1st, 2nd grades. Match the word with its translation.
8. Lasīšana, ikdienas darbības un diennakts daļas – Reading, activities and parts of day (ar izvēli) 1. izziņas līmenis zema 4 p. 1st, 2nd grades. Match the word with its translation.
9. Lasīšana, ikdienas darbības – Reading, Activities and Parts of the Day 1. izziņas līmenis zema 4 p. 3rd grade. Matching the word with its translation.
10. Savienošana, Pulkstenis – Matching, Time 1. izziņas līmenis zema 3 p. 1st, 2nd grades. Matching the written time with clock.
11. Savienošana, Pulkstenis – Matching, Time 2. izziņas līmenis zema 2 p. 3rd grade. Reading the time and matching with pictures.
12. Klausīšanās, ikdienas darbības ar attēliem – Listening, Everyday Activities 1. izziņas līmenis zema 4 p. 1st, 2nd grades. Listening to the word and choosing correct picture.
13. Klausīšanās, ikdienas darbības, izvēle – Listening, Everyday Activities 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. 3rd grade. Listening to the word and choosing the picture.
14. Lasīšana, savienot vārdus - Reading, match the words (ar izvēli) 2. izziņas līmenis augsta 4 p. 1st, 2nd grades. Match the words to make a phrase.
15. Klausīšanās, lasīšana, Ikdienas darbības – Listening, Reading, Everyday Activities 1. izziņas līmenis zema 4 p. 1st, 2nd grades. Listening and choose the correct expression or word.
16. Klausīšanās, Pulkstenis ar attēliem – Listening, Time with Pictures 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Listening to the time or part of the day and choosing the picture.
17. Klausīšanās, Pulkstenis, izvēle – Listening, Time 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Listening to the time and choosing the picture.
18. Pārraksts zem attēla, Ikdienas darbības – Word under the Picture, Everyday Activities 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Writing the word from the list under each picture.
19. Pārraksts zem attēla, Ikdienas darbības – Word under the Picture, Everyday Activities 1. izziņas līmenis zema 3 p. 3rd grade. Writing the word from the list under each picture.
20. Vārdu veidošana, Ikdienas darbības – Mixing Letters, Everyday Activities 2. izziņas līmenis augsta 6 p. 1st, 2nd grade. Making the words from given letters.
21. Vārdu veidošana, ikdienas darbības un diennakts daļas – Mixing Letters, Everyday Activities 2. izziņas līmenis augsta 6 p. 1st, 2nd grades. Making the words from given letters.
22. Jaukti burti, Ikdienas darbības – Mixing Letters, Everyday Activities 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Making the words from given letters.
23. Paslēptie vārdi, Ikdienas darbības – Hiding Words, Everyday Activities 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 1st, 2nd grades. Finding the words in the line of letters.
24. Rakstīšana, ikdienas darbības – Writing, Everyday Activities 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 1st, 2nd grades. Finishing the words.
25. Savienošana, rakstīšana, Ikdienas darbības – Matching, Everyday Activities 2. izziņas līmenis augsta 6 p. 3rd grade. Ending the words and matching with pictures.
26. Lasīšana, savienošana, Ikdienas darbības – Reading, Matching, Everyday Activities 2. izziņas līmenis augsta 4 p. 1st, 2nd grades. Matching the words to make the phrase.
27. Rakstīšana, ikdienas darbības – Writing, Everyday Activities 2. izziņas līmenis augsta 6 p. 1st, 2nd grades. Writing the words – everyday activities.
28. Rakstīšana, ikdienas darbības un diennakts daļas – Writing, Everyday Activities, Day 2. izziņas līmenis augsta 4 p. 1st, 2nd grades. Writing the words – everyday activities or parts of the day.
29. Rakstīšana, Ikdienas darbības – Spelling, Everyday Activities 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. 3rd grade. Writing the words under the pictures.
30. Rakstīšana, Pulkstenis – Writing, Time 2. izziņas līmenis augsta 4,5 p. 1st, 2nd grades. Writing the time under the clocks.
31. Rakstīšana, Pulkstenis – Writing, Time 2. izziņas līmenis augsta 4,5 p. 3rd grade. Writing the time under the clocks.
32. Diktāts, ikdienas darbības – Dictation, Everyday Activities 2. izziņas līmenis augsta 8 p. 1st, 2nd grades. Listening to the word or expression and writing it.
33. Diktāts, Ikdienas darbības – Dictation, Everyday Activities 2. izziņas līmenis augsta 6 p. 3rd grade. Listening the word or expression and writing it. (3.klase)
34. Diktāts, Pulkstenis un diennakts daļas – Dictation, Time and Parts of the Day 2. izziņas līmenis augsta 6 p. 1st, 2nd grades. Listening to the word or expression and writing it. (1.-2.klase)
35. Lasīšana, Ikdiena – Reading, Everyday Life (ar izvēli) 3. izziņas līmenis augsta 8 p. 1st, 2nd grades. Reading the text and matching the time with activity.
36. Pulkstenis, trūkstošais laiks – Time, Missing Clock 3. izziņas līmenis augsta 8 p. 3rd grade. Studying the clocks and writing the missing time in words.
37. Pareizi un nepareizi teikumi, Ikdienas darbības – True, False Sentences, Everyday Activities 2. izziņas līmenis augsta 8 p. 3rd grade. Studying the table and writing if the statement is true or false.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atpazīsti darbību – Recognize activity Citi zema 2 p. 1st, 2nd grades. Recognizing the activity in the pictures.
2. Atpazīsti Darbību – Recognize Activity Citi zema 1,5 p. 3.klase. Recognizing different activities.
3. Lasīšana, ikdienas darbības – Reading, everyday activities Citi zema 4 p. 1st, 2nd grades. Matching the word with its translation.
4. Lasīšana, ikdienas darbības un diennakts daļas – Reading, Activities and Parts of the Day Citi zema 4 p. 1st, 2nd grades. Matching the word with its translation.
5. Paslēptie vārdi, Ikdienas darbības – Hiding Words, Everyday Activities Citi vidēja 4 p. 3rd grade. Finding the words in the line of letters. (3.klase)
6. Rakstīšana, Ikdienas darbības un diennakts daļas – Writing, Everyday Activities Citi vidēja 4 p. 1st, 2nd grades. Finishing the words.
7. Diktāts, Ikdienas darbības, Diennakts daļas – Dictation, Everyday Activities, Day Citi augsta 8 p. 3rd grade. Listening to the word or expression and writing it.
8. Diktāts, Pulkstenis – Dictation, Time Citi augsta 6 p. 3rd grade. Listening the time expression and writing it.
9. Lasīšana, Dienas rutīna – Reading, Everyday Life Citi augsta 3 p. 1st, 2nd grades. Reading the text and answering the questions.
10. Lasīšana, Ikdiena – Reading, Everyday Life Citi augsta 4 p. 1st, 2nd grades. Reading the text and matching the time with activity.
11. Dziesma "Wake up!" – Song Citi vidēja 4 p. 1st, 2nd grades. Listening to the song and writing in the missing words – everyday activities in the morning.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ikdienas darbības un diennakts daļas – Everyday Activities and Parts of the Day 00:20:00 vidēja 22 p. 1., 2.klase. Vārdu krājums – Ikdienas darbības un diennakts daļas; atšķiršana – izvēles un savienošanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.
2. Ikdienas darbības, diennakts daļas un pulkstenis – Everyday Activities, Parts of the Day and Time 00:20:00 vidēja 24 p. 1., 2.klase. Vārdu krājums – Ikdienas darbības, diennakts daļas un pulkstenis; savienošanas, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.
3. Ikdienas darbības – Everyday Activities 00:20:00 vidēja 17,5 p. 3.klase. Vārdu krājums – Ikdienas darbības; aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.
4. Laiks – Time 00:30:00 vidēja 25 p. 3.klase. Vārdu krājums – Laiks; izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ikdienas darbības, diennakts daļas un pulkstenis – Everyday Activities, Parts of the Day and Time 00:20:00 augsta 28 p. 1., 2.klase. Vārdu krājums – Ikdienas darbības, diennakts daļas un pulkstenis; aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.
2. Ikdienas darbības, diennakts daļas un laiks – Everyday Activities, Parts of the Day and Time 00:40:00 vidēja 39,5 p. 3.klase. Vārdu krājums – Ikdienas darbības, diennakts daļas un pulkstenis; savienošanas, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.
3. Ikdienas darbības, diennakts daļas un laiks – Everyday Activities, Parts of the Day and Time 00:30:00 vidēja 43 p. 3.klase. Vārdu krājums – Ikdienas darbības, diennakts daļas un pulkstenis; savienošanas, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.