Teorija

Uzdevumi

1. Pārrakstīšana, dzīvnieki – Copying Pets and Animals

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Pārrakstīšana, darbības – Copying, Actions

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Atpazīsti dzīvnieku I – Recognize and Drag Pet or Animal I

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Atpazīsti darbību – Recognize and Drag Action

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Atpazīsti dzīvniekus II – Recognize and Drag Animals II

Grūtības pakāpe: zema

4
6. Lasīšana, savienošana, dzīvnieki – Reading, Matching, Pets and Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Lasīšana, savienošana, darbības – Reading, Matching, Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Lasīšana, savienošana, dzīvnieki – Reading, matching, animals (ar izvēli)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Klausīšanās, dzīvnieki – Listening, Pets and Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Lasīšana, savienošana, darbības – Reading, matching, actions (ar izvēli)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Klausīšanās, darbības – Listening, Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Klausīšanās, Dzīvnieki, izvēle – Listening, Pets and Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Pārraksts zem attēla, Dzīvnieki – Word under the picture, Animals and Pets

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Pārraksts zem attēla, Darbības – Word under the picture, Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Pārraksts zem attēla, Dzīvnieki – Word under the picture, Animals and Pets

Grūtības pakāpe: zema

4
16. Vārdu veidošana, dzīvnieki – Word making, Pets and Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Vārdu veidošana, darbības – Word making, Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Jaukti burti, Dzīvnieki – Mixing Letters, Animals and Pets

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Paslēptie vārdi, Dzīvnieki – Hiding Words, Pets and Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Paslēptie vārdi, Darbības – Hiding Words, Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Paslēptie vārdi, Dzīvnieki – Hiding Words, Animals and Pets

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Izlaisti burti, Dzīvnieki – Missing Letters, Animals and Pets

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Lasīšana, apraksts, dzīvnieki – Reading, description, pets and animals (ar izvēli)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Izlaisti burti, Darbības – Missing Letters, Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Klausīšanās un rakstīšana, Dzīvnieki – Listening and writing, Pets and Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

3
26. Klausīšanās un rakstīšana, Darbības – Listening and writing, Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
27. Klausīšanās un rakstīšana, Dzīvnieki – Listening and writing, Animals and Pets

Grūtības pakāpe: vidēja

3
28. Pirmais burts, Darbības – First Letter, Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
29. Savienošana, rakstīšana, Dzīvnieki – Matching, Animals and Pets

Grūtības pakāpe: augsta

6
30. Rakstīšana, dzīvnieki – Writing, Pets and Animals

Grūtības pakāpe: augsta

4
31. Rakstīšana, darbības – Writing, Actions

Grūtības pakāpe: augsta

3
32. Izlaisti patskaņi, Dzīvnieki – Missing Vowels, Animals and Pets

Grūtības pakāpe: vidēja

6
33. Pareizrakstība, Dzīvnieki – Spelling, Animals and Pets

Grūtības pakāpe: vidēja

4
34. Burtu juceklis, Dzīvnieki – Wordsearch, Animals and Pets

Grūtības pakāpe: augsta

4
35. Diktāts, dzīvnieki – Dictation, Pets and Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

4
36. Diktāts, Darbības un dzīvnieki – Dictation, Actions and Pets.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
37. Diktāts, Dzīvnieki – Dictation, Animals and Pets

Grūtības pakāpe: augsta

8
38. Lasīšana, dzīvnieka apraksts – Reading, Pet's or Animal's Description

Grūtības pakāpe: augsta

4
39. Klausīšanās, dzīvnieka prasmes – Listening, description of pet or animal

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Dzīvnieki – Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

22
2. Darbības – Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

19
3. Dzīvnieki un darbības I – Animals and Actions I

Grūtības pakāpe: vidēja

19
4. Dzīvnieki un darbības II – Animals and Actions II

Grūtības pakāpe: augsta

20
5. Dzīvnieki – Animals and Pets

Grūtības pakāpe: vidēja

22

Materiāli skolotājiem