Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

22p.
1. Pārrakstīšana, dzīvnieki – Copying Pets and Animals 4p.
2. Atpazīsti dzīvnieku I – Recognize Pet or Animal I 3p.
3. Klausīšanās, dzīvnieki – Listening, Pets and Animals 4p.
4. Vārdu veidošana, dzīvnieki – Word making, Pets and Animals 4p.
5. Izlaisti burti, Dzīvnieki – Missing Letters, Animals and Pets 3p.
6. Dziesma, dzīvnieki – Song, Pets 4p.