Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mani mīļdzīvnieki un citi dzīvnieki I – My Pets and Animals I 1., 2.klase. Vārdu krājums – cat, dog, bird, duck, fish, elephant.
2. Mani mīļdzīvnieki un citi dzīvnieki II – My Pets and Animals II 1., 2.klase. Vārdu krājums – fox, frog, horse, snake, parrot, rabbit.
3. Darbības I – Actions I 1., 2.klase. Vārdu krājums – climb, eat, drink, , fly, jump, talk.
4. Darbības II – Actions II 1., 2.klase. Vārdu krājums – run, swim, sing, sleep, talk, walk.
5. Mani mīļdzīvnieki un citi dzīvnieki III – My Pets and Animals III 3rd grade. Vocabulary – butterfly, cow, crocodile, dolphine, goat, giraffe.
6. Mani mīļdzīvnieki un citi dzīvnieki IV – My Pets and Animals IV 3rd grade. Vocabulary – hamster, lion, lizard, mouse, mice, seal.
7. Mani mīļdzīvnieki un citi dzīvnieki V – My Pets and Animals V 3rd grade. Vocabulary – sheep, spider, tiger, whale, zebra.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pārrakstīšana, dzīvnieki – Copying Pets and Animals 1. izziņas līmenis zema 4 p. 1st, 2nd grades. Copying the words – Pets and Animals.
2. Pārrakstīšana, darbības – Copying, Actions 1. izziņas līmenis zema 3 p. 1st, 2nd grades. Copying the words – actions.
3. Atpazīsti dzīvnieku I – Recognize and Drag Pet or Animal I 1. izziņas līmenis zema 3 p. 1st, 2nd grades. Recognizing and dragging the pets or animal.
4. Atpazīsti darbību – Recognize and Drag Action 1. izziņas līmenis zema 3 p. 1st, 2nd grades. Recognizing and dragging actions.
5. Atpazīsti dzīvniekus II – Recognize and Drag Animals II 1. izziņas līmenis zema 4 p. 3rd grade. Recognizing and Dragging animals.
6. Lasīšana, savienošana, dzīvnieki – Reading, Matching, Pets and Animals 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Matching the word with its translation.
7. Lasīšana, savienošana, darbības – Reading, Matching, Actions 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Matching the word with its translation.
8. Lasīšana, savienošana, dzīvnieki – Reading, matching, animals (ar izvēli) 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. 1st, 2nd grades. Matching the word with its translation.
9. Klausīšanās, dzīvnieki – Listening, Pets and Animals 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 1st, 2nd grades. Listening to the word and choosing the picture.
10. Lasīšana, savienošana, darbības – Reading, matching, actions (ar izvēli) 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Match the word with its translation.
11. Klausīšanās, darbības – Listening, Actions 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Listening to the word and choosing the picture.
12. Klausīšanās, Dzīvnieki, izvēle – Listening, Pets and Animals 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 3rd grade. Listening to the word and choosing the picture.
13. Pārraksts zem attēla, Dzīvnieki – Word under the picture, Animals and Pets 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. 1st, 2nd grades. Under each picture writing the word from the list.
14. Pārraksts zem attēla, Darbības – Word under the picture, Actions 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Under each picture writing the word from the list.
15. Pārraksts zem attēla, Dzīvnieki – Word under the picture, Animals and Pets 1. izziņas līmenis zema 4 p. 3rd grade. Under each picture writing the word from the list.
16. Vārdu veidošana, dzīvnieki – Word making, Pets and Animals 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 1st, 2nd grades. Making the words from given letters.
17. Vārdu veidošana, darbības – Word making, Actions 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Making the words from given letters.
18. Jaukti burti, Dzīvnieki – Mixing Letters, Animals and Pets 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 3rd grade. Making the words from given letters.
19. Paslēptie vārdi, Dzīvnieki – Hiding Words, Pets and Animals 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. 1st, 2nd grades. Finding the words in the line of letters.
20. Paslēptie vārdi, Darbības – Hiding Words, Actions 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Finding the words in the line of letters.
21. Paslēptie vārdi, Dzīvnieki – Hiding Words, Animals and Pets 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 3rd grade. Finding the words in the line of letters.
22. Izlaisti burti, Dzīvnieki – Missing Letters, Animals and Pets 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Writing in the missing letters and completing the words.
23. Lasīšana, apraksts, dzīvnieki – Reading, description, pets and animals (ar izvēli) 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Match the description of animal or pet with picture.
24. Izlaisti burti, Darbības – Missing Letters, Actions 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Writing in the missing letters and completing the words.
25. Klausīšanās un rakstīšana, Dzīvnieki – Listening and writing, Pets and Animals 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Listening to and writing the word from the box.
26. Klausīšanās un rakstīšana, Darbības – Listening and writing, Actions 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Listening to and writing the word from the box.
27. Klausīšanās un rakstīšana, Dzīvnieki – Listening and writing, Animals and Pets 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Listening and writing the words from the box.
28. Pirmais burts, Darbības – First Letter, Actions 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Finishing the word.
29. Savienošana, rakstīšana, Dzīvnieki – Matching, Animals and Pets 2. izziņas līmenis augsta 6 p. 3rd grade. Ending the words and matching with pictures.
30. Rakstīšana, dzīvnieki – Writing, Pets and Animals 3. izziņas līmenis augsta 4 p. 1st, 2nd grades. Writing the words under the pictures.
31. Rakstīšana, darbības – Writing, Actions 3. izziņas līmenis augsta 3 p. 1st, 2nd grades. Writing the words under the pictures.
32. Izlaisti patskaņi, Dzīvnieki – Missing Vowels, Animals and Pets 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. 3rd grade. Completing the words with missing vowels.
33. Pareizrakstība, Dzīvnieki – Spelling, Animals and Pets 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 3rd grade. Choosing the correct spelling for the words.
34. Burtu juceklis, Dzīvnieki – Wordsearch, Animals and Pets 2. izziņas līmenis augsta 4 p. 3rd grade. Finding the words in the wordsearch table.
35. Diktāts, dzīvnieki – Dictation, Pets and Animals 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. 1st, 2nd grades. Listening and writing the word.
36. Diktāts, Darbības un dzīvnieki – Dictation, Actions and Pets. 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Listening and writing the word.
37. Diktāts, Dzīvnieki – Dictation, Animals and Pets 2. izziņas līmenis augsta 8 p. 3rd grade. Listening the word and writing it.
38. Lasīšana, dzīvnieka apraksts – Reading, Pet's or Animal's Description 1. izziņas līmenis augsta 4 p. 1st, 2nd grades. Reading the description of the pet or animal and choosing the correct picture.
39. Klausīšanās, dzīvnieka prasmes – Listening, description of pet or animal 1. izziņas līmenis augsta 4 p. 1st, 2nd grades. Listening to the description of the animal or pet and choosing the correct picture.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atpazīsti dzīvnieku I – Recognize Pet or Animal I Citi zema 3 p. 1st, 2nd grades. Recognizing the pets or animal.
2. Atpazīsti darbību – Recognize Action Citi zema 3 p. 1st, 2nd grades. Recognizing actions.
3. Atpazīsti dzīvniekus II – Recognize Animals II Citi zema 2 p. 3rd grade. Recognizing animals.
4. Klausīšanās, ierakstīt trūkstošo vārdu, Darbības – Listening, Missing Word, Actions Citi augsta 3 p. 1st, 2nd grades. Listening to the description and writing in the missing words.
5. Lasīšana, apraksts, Dzīvnieki – Reading, Description, Pets and Animals Citi augsta 3 p. 1st, 2nd grades. Matching the description of the animal or pet with picture.
6. Izlaisti burti, Dzīvnieki – Missing Letters, Animals and Pets Citi vidēja 4 p. 3rd grade. Writing in the missing letters and completing the words.
7. Pirmais burts, Dzīvnieki – First Letter, Animals and Pets Citi vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Finishing the word.
8. Dziesma, dzīvnieki – Song, Pets Citi zema 4 p. 1st, 2nd grades. Write in the missing word or choose.
9. Dziesma, savienošana, mājdzīvnieki – Matching, Song about Pets Citi vidēja 4 p. 1st, 2nd grades. Listen and match.
10. Dziesma par prasmēm – Song "Yes, I can", Action Citi vidēja 4 p. 1st, 2nd grades. Listen and match.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvnieki – Animals 00:20:00 vidēja 22 p. 1., 2.klase. Vārdu krājums par dzīvniekiem – izvēles, savienošanas un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.
2. Darbības – Actions 00:20:00 vidēja 19 p. 1., 2.klase. Vārdu krājums:dzīvnieku prasmes un darbības – izvēles, savienošanas un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.
3. Dzīvnieki un darbības I – Animals and Actions I 00:20:00 vidēja 19 p. 1., 2.klase. Vārdu krājums: dzīvnieki, to prasmes un darbības – izvēles, savienošanas un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.
4. Dzīvnieki un darbības II – Animals and Actions II 00:20:00 augsta 20 p. 1., 2.klase. Vārdu krājums: dzīvnieki, to prasmes un darbības – izvēles, savienošanas un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.
5. Dzīvnieki – Animals and Pets 00:20:00 vidēja 22 p. 3.klase. Vārdu krājums par dzīvniekiem – izvēles, savienošanas un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvnieki un darbības II – Animals and Actions II 00:40:00 augsta 29 p. 1., 2.klase. Vārdu krājums: dzīvnieki, to prasmes un darbības – izvēles, savienošanas un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.
2. Dzīvnieki un darbības – Animals and Actions 00:40:00 augsta 37 p. 3.klase. Vārdu krājums: dzīvnieki, to prasmes un darbības – izvēles, savienošanas un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.