Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mans ēdiens I – My Food I 1., 2.klase. Vārdu krājums – apple, banana, biscuits, cheese, chicken, chips.
2. Mans ēdiens II – My Food II 1., 2.klase. Vārdu krājums – ice cream, juice, orange, potato, salad, water.
3. Mans ēdiens III – My Food III 3.klase. Vārdu krājums – bread, butter, cake, carrot, cherry, cherries, chocolate.
4. Mans ēdiens IV – My Food IV 3.klase. Vārdu krājums – coffee, egg, grapes, honey, jam, jelly.
5. Mans ēdiens V – My Food V 3.klase. Vārdu krājums – lemon, meat, milk, olive oil, pepper, pizza.
6. Mans ēdiens VI – My Food VI 3.klase. Vārdu krājums – rice, salt, strawberry, sugar, tea, tomato.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pārrakstīšana, ēdieni, dzērieni – Copying, food and drinks 1. izziņas līmenis zema 4 p. 1st, 2nd grades. Copy the words - food or drinks.
2. Atpazīsti ēdienu vai dzērienu – Recognize food or drink 1. izziņas līmenis zema 3 p. 1st, 2nd grades. Dragging food or drink.
3. Atpazīsti Ēdienu I – Recognize Food I 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. 3rd grade. Recognizing different food items.
4. Atpazīsti Ēdienu II – Recognize Food II 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. 3rd grade. Recognizing different food items.
5. Lasīšana, savienošana – Matching the word with its translation (ar izvēli) 1. izziņas līmenis zema 4 p. 1st, 2nd grades. Matching the word with its translation.
6. Lasīšana, savienošana – Matching, Translation. 1. izziņas līmenis zema 4 p. 1st, 2nd grades. Matching the word with its translation.
7. Klausīšanās, ar attēliem – Listening, Food and Drinks with Pictures 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. 1st, 2nd grade. Listening to the word and choosing the picture.
8. Klausīšanās, Ēdiens I, izvēle – Listening, Food I 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 3rd grade. Listening to the word and dragging the picture.
9. Klausīšanās, Ēdiens II, izvēle – Listening, Food II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. 3rd grade. Listening to the word and choosing the picture.
10. Pārraksts zem attēla, Ēdiens – Word under the picture, Food 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. 1st, 2nd grades. Under each picture writing the word from the list.
11. Pārraksts zem attēla, Ēdiens I – Word under the picture, Food I 1. izziņas līmenis zema 4 p. 3rd grade. Under each picture writing the word from the list.
12. Pārraksts zem attēla, Ēdiens II – Word under the picture, Food II 1. izziņas līmenis zema 4 p. 3rd grade. Under each picture writing the word from the list.
13. Klausīšanās, ēdieni un dzērieni – Listening, Food and Drinks 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. 1st, 2nd grades. Listening and choosing the word.
14. Klausīšanās un vārds, Ēdiens I – Listening and Word, Food I 2. izziņas līmenis zema 3 p. 3rd grade. Reading, listening to the word and then dragging it.
15. Klausīšanās un vārds, Ēdiens II – Listening and Word, Food II 2. izziņas līmenis zema 1,5 p. 3rd grade. Reading, listening to the word and then choosing it.
16. Jaukti burti, Ēdieni un dzērieni – Mixing Letters, Food and Drinks 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 1st, 2nd grades. Making the words from given letters.
17. Jaukti burti, Pārtika I – Mixing Letters, Food I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Making the words from given letters.
18. Jaukti burti, Pārtika II – Mixing Letters, Food II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Making the words from given letters.
19. Paslēptie vārdi, Ēdiens – Hiding Words, Food 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. 1st, 2nd grades. Finding the words in the line of letters.
20. Paslēptie vārdi, Ēdieni I – Hiding Words, Food I 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 3rd grade. Finding the words in the line of letters.
21. Paslēptie vārdi, Ēdieni II – Hiding Words, Food II 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 3rd grade. Finding the words in the line of letters.
22. Izlaisti burti, Ēdiens – Missing Letters, Food 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Writing in the missing letters and completing the words.
23. Izlaisti burti, Pārtika I – Missing Letters, Food I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Writing in the missing letters and completing the words.
24. Izlaisti burti, Pārtika II – Missing Letters, Food II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Writing in the missing letters and completing the words.
25. Klausīšanās un rakstīšana, Ēdieni un dzērieni – Listening and writing, Food 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Listening to and writing the word from the box.
26. Klausīšanās un rakstīšana, Pārtikas produkti II – Listening and writing, Food II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Listening and writing the words from the box.
27. Rakstīšana, ēdieni un dzērieni – Writing, Food and Drinks 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. 1st, 2nd grades. Finishing the words.
28. Savienošana, rakstīšana, Pārtikas produkti I – Matching, Food I 2. izziņas līmenis augsta 6 p. 3rd grade. Ending the words and matching with pictures.
29. Savienošana, rakstīšana, Pārtikas produkti II – Matching, Food II 2. izziņas līmenis augsta 6 p. 3rd grade. Ending the words and matching with pictures.
30. Rakstīšana, Pārtikas produkti I – Spelling, Food I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Writing the words under the pictures.
31. Rakstīšana, Pārtikas produkti II – Spelling, Food II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Writing the words under the pictures.
32. Izlaisti patskaņi, Pārtikas produkti I – Missing Vowels, Food I 2. izziņas līmenis vidēja 4,5 p. 3rd grade. Completing the words with missing vowels.
33. Pareizrakstība, Pārtika produkti II – Spelling, Food II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Choosing the correct spelling for the words.
34. Burtu juceklis, Pārtikas produkti I – Wordsearch, Food I 2. izziņas līmenis augsta 4 p. 3rd grade. Finding the words in the wordseach table.
35. Burtu juceklis, Pārtikas produkti II – Wordsearch, Food II 2. izziņas līmenis augsta 4 p. 3rd grade. Finding the words in the wordsearch table.
36. Diktāts, ēdieni un dzērieni – Dictation, Food and Drinks 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. 1st, 2nd grades. Listening and writing the word.
37. Diktāts, Pārtikas produkti I – Dictation, Food I 2. izziņas līmenis augsta 6 p. 3rd grade. Listening the word and writing it.
38. Rakstīšana, kas garšo un kas negaršo – Writing, like or don't like 1. izziņas līmenis augsta 3 p. 1st, 2nd grades. Complete the sentences. Write the missing information.
39. Klausīšanās, kas garšo un kas negaršo – Listening, Likes and Dislikes 1. izziņas līmenis augsta 3 p. 1st, 2nd grades. Listening to the sentence and choosing the correct answer.
40. Lasīšana, Bērnu apraksts – Reading, Kids' Descriptions 2. izziņas līmenis augsta 6 p. 1st, 2nd grades. Reading the text and choosing if the statement is true or false.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atpazīsti ēdienu vai dzērienu – Recognize food or drink Citi zema 3 p. 1st, 2nd grades. Choose food or drink.
2. Klausīšanās, Ēdiens I, izvēle – Listening, Food I Citi vidēja 2 p. 3rd grade. Listening to the word and choosing the picture.
3. Klausīšanās un vārds, Ēdiens I – Listening and Word, Food I Citi zema 1,5 p. 3rd grade. Reading, listening to the word and then choosing it.
4. Rakstīšana, ēdieni un dzērieni – Writing, Food and Drinks Citi augsta 4 p. 1st, 2nd grades. Writing the name of food.
5. Klausīšanās un rakstīšana, Pārtikas produkti I – Listening and writing, Food I Citi vidēja 3 p. 3rd grade. Listening and writing the words from the box.
6. Izlaisti patskaņi, Pārtikas produkti II – Missing Vowels, Food II Citi vidēja 4,5 p. 3rd grade. Completing the words with missing vowels.
7. Pareizrakstība, Pārtika produkti I – Spelling, Food I Citi vidēja 3 p. 3rd grade. Choosing the correct spelling for the words.
8. Diktāts, Pārtikas produkti II – Dictation, Food II Citi augsta 6 p. 3rd grade. Listening the word and writing it.
9. Klausīšanās, trūkstošā informācija, kas garšo un kas negaršo – Listening, likes and dislikes Citi augsta 6 p. 1st, 2nd grades. Listen to the sentence and write in missing information.
10. Klausīšanās, dziesma "Do you like?" – Listening, song "Do you like?" (ar izvēli) Citi vidēja 4 p. 1st, 2nd grades. Listen to the song and match the words.
11. Klausīšanās, dziesma "Do you like?" – Listening, song "Do you like?" Citi augsta 4 p. 1st, 2nd grades. Listen to the song and match the words.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ēdiens I – Food I 00:20:00 vidēja 22 p. 1., 2.klase. Vārdu krājums par ēdieniem un dzērieniem – izvēles, savienošanas un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.
2. Ēdiens III – Food III 00:30:00 vidēja 16,5 p. 3.klase. Vārdu krājums par ēdieniem un dzērieniem – izvēles, savienošanas un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.
3. Ēdiens IV – Food IV 00:20:00 vidēja 18,5 p. 3.klase. Vārdu krājums par ēdieniem un dzērieniem – izvēles, savienošanas un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.
4. Ēdiens V – Food V 00:20:00 vidēja 16,5 p. 3.klase. Vārdu krājums par ēdieniem un dzērieniem – izvēles, savienošanas un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.
5. Ēdiens VI – Food VI 00:20:00 vidēja 26,5 p. 3.klase. Vārdu krājums par ēdieniem un dzērieniem – izvēles, savienošanas un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ēdiens II – Food II 00:40:00 augsta 34 p. 1., 2.klase. Vārdu krājums par ēdieniem un dzērieniem – izvēles, savienošanas un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.
2. Ēdiens VII – Food VII 00:40:00 augsta 35 p. 3.klase. Vārdu krājums par ēdieniem un dzērieniem – izvēles, savienošanas un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.