Learn some new words.
(Iemācies dažus jaunos vārdiņus!)
Rice.svg
rice  —[raɪs] — rīsi
salt.svg
salt  — [sɒlt] — sāls
strawberry.svg
strawberry  — [ˈstrɔː.bər.i] — zemene
Sugar.svg
sugar  — [ˈʃʊɡ.ər] — cukurs
Tea.svg
tea — [tiː] — tēja
tomato.svg
tomato  — [təˈmɑːtəʊ] — tomāts