Teorija

Uzdevumi

1. Atpazīsti lietu - Choosing the school thing

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Kas tas par skaitli - What's the number

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Pārrakstīšana, skolas lieta - Copying, school things

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Pārakstīšana, skaitļ - Copying, numbers

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Atpazīsti skaitļus - Recognize numbers

Grūtības pakāpe: zema

3
6. Atpazīsti skolas lietu - Recognize the school thing

Grūtības pakāpe: zema

3
7. Vārdu veidošana, skaitļi - Word making, numbers

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Vārdu veidošana, skolas lietas - Word making, school things

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Rakstīšana, skolas lietas - Writing, school things

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Izlaistie burti, skolas lietas - Missing letters, school things

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Klausīšanās, skolas lietas - Listening, school things

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Klausīšanās, skaitļi - Listening, numbers

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Skolas piederumi un skaitļi - School things and numbers

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Rakstīšana, skolas lietas - Writing, school things

Grūtības pakāpe: augsta

3
15. Klausīšanās, skolas lietas - Listening, school things

Grūtības pakāpe: augsta

3
16. Lasīšana, skolas lietas un skaitļi - Reading, school things and numbers

Grūtības pakāpe: augsta

4
17. Klausīšanās, dziesma, telefona numurs - Listening, song 'My Telephone Number'

Grūtības pakāpe: augsta

6
18. Diktāts, skaitļi - Dictation, numbers

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Skolas lietas - School things

Grūtības pakāpe: vidēja

21
2. Skaitļi 1 - 10 - Numbers

Grūtības pakāpe: vidēja

19
3. Skolas lietas un skaitļi.

Grūtības pakāpe: augsta

18
4. Skolas lietas un skaitļi 1-10, II - School things and numbers

Grūtības pakāpe: augsta

18

Metodiskie materiāli