Teorija

Uzdevumi

1. Pārrakstīšana, ēdieni, dzērieni - Copying, food and drinks

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Atpazīsti ēdienu vai dzērienu - Recognize food or drink

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Atpazīsti Ēdienu 1 - Recognize Food 1

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Atpazīsti Ēdienu 2 - Recognize Food 2

Grūtības pakāpe: zema

1,5
5. Lasīšana, savienošana - Matching the word with its translation (ar izvēli)

Grūtības pakāpe: zema

4
6. Lasīšana, savienošana - Matching, Translation.

Grūtības pakāpe: zema

4
7. Klausīšanās, ar attēliem - Listening, Food and Drinks with Pictures

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Klausīšanās, Ēdiens 1, izvēle – Listening, Food 1

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Klausīšanās, Ēdiens 2, izvēle – Listening, Food 2

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Pārraksts zem attēla, Ēdiens – Word under the picture, Food

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Pārraksts zem attēla, Ēdiens 1 – Word under the picture, Food 1

Grūtības pakāpe: zema

4
12. Pārraksts zem attēla, Ēdiens 2 – Word under the picture, Food 2

Grūtības pakāpe: zema

4
13. Klausīšanās, ēdieni un dzērieni - Listening, Food and Drinks

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Klausīšanās un vārds, Ēdiens 1 – Listening and Word, Food 1

Grūtības pakāpe: zema

1,5
15. Klausīšanās un vārds, Ēdiens 2 – Listening and Word, Food 2

Grūtības pakāpe: zema

1,5
16. Jaukti burti, Ēdieni un dzērieni – Mixing Letters, Food and Drinks

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Jaukti burti, Pārtika 1 – Mixing Letters, Food 1

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Jaukti burti, Pārtika 2 – Mixing Letters, Food 2

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Paslēptie vārdi, Ēdiens – Hiding Words, Food

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Paslēptie vārdi, Ēdieni 1 – Hiding Words, Food 1

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Paslēptie vārdi, Ēdieni 2 – Hiding Words, Food 2

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Izlaisti burti, Ēdiens – Missing Letters, Food

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Izlaisti burti, Pārtika 1 – Missing Letters, Food 1

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Izlaisti burti, Pārtika 2 – Missing Letters, Food 2

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Klausīšanās un rakstīšana, Ēdieni un dzērieni – Listening and writing, Food

Grūtības pakāpe: vidēja

3
26. Klausīšanās un rakstīšana, Pārtikas produkti 2 – Listening and writing, Food 2

Grūtības pakāpe: vidēja

3
27. Rakstīšana, ēdieni un dzērieni - Writing, Food and Drinks

Grūtības pakāpe: vidēja

5
28. Savienošana, rakstīšana, Pārtikas produkti 1 – Matching, Food 1

Grūtības pakāpe: augsta

6
29. Savienošana, rakstīšana, Pārtikas produkti 2 – Matching, Food 2

Grūtības pakāpe: augsta

6
30. Rakstīšana, Pārtikas produkti 1 – Spelling, Food 1

Grūtības pakāpe: vidēja

3
31. Rakstīšana, Pārtikas produkti 2 – Spelling, Food 2

Grūtības pakāpe: vidēja

3
32. Izlaisti patskaņi, Pārtikas produkti 1 – Missing Vowels, Food 1

Grūtības pakāpe: vidēja

4,5
33. Pareizrakstība, Pārtika produkti 2 – Spelling, Food 2

Grūtības pakāpe: vidēja

3
34. Burtu juceklis, Pārtikas produkti 1 – Wordsearch, Food 1

Grūtības pakāpe: augsta

4
35. Burtu juceklis, Pārtikas produkti 2 – Wordsearch, Food 2

Grūtības pakāpe: augsta

4
36. Diktāts, ēdieni un dzērieni - Dictation, Food and Drinks

Grūtības pakāpe: vidēja

4
37. Diktāts, Pārtikas produkti 1 – Dictation, Food 1

Grūtības pakāpe: augsta

6
38. Rakstīšana, kas garšo un kas negaršo - Writing, like or don't like

Grūtības pakāpe: augsta

3
39. Klausīšanās, kas garšo un kas negaršo - Listening, Likes and Dislikes

Grūtības pakāpe: augsta

3
40. Lasīšana, Bērnu apraksts - Reading, Kids' Descriptions

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

1. Ēdiens 1 - Food 1

Grūtības pakāpe: vidēja

22

Metodiskie materiāli