Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. For teachers Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Birthday party. Nouns – Dzimšanas dienas ballīte. Lietvārdi Vārdu krājums (lietvārdi): birthday, card, party, gift, wrapping paper, ribbon, party whistle, party hat, confetti. Redzot un dzirdot vārdu, ir vieglāk to atpazīt un lietot savā runā un tekstos. (V.Li.3.2.) Izmanto ilustrācijas/virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
2. Birthday party. Nouns II – Dzimšanas dienas ballīte. Lietvārdi II Vārdu krājums (lietvārdi): streamer, bunting, napkin, birthday cake, cupcake, snacks, biscuit, candy, candle. Redzot un dzirdot vārdu, ir vieglāk to atpazīt un lietot savā runā un tekstos. (V.Li.3.2.) Izmanto ilustrācijas/virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
3. Birthday party. Verbs – Dzimšanas dienas ballīte. Darbības vārdi Vārdu krājums (darbības vārdi): invite, decorate, congratulate, give a gift, blow out, take a photo, have fun, wish, wrap. Redzot un dzirdot vārdu, ir vieglāk to atpazīt un lietot savā runā un tekstos. (V.Li.3.2.) Izmanto ilustrācijas/virsrakstus, lai iegūtu nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
4. Useful phrases – Frāzes Useful phrases on birthday occasions. Visbiežāk lietotās frāzes saistībā ar dzimšanas dienu un apsveikumiem. Redzot un dzirdot vārdu, ir vieglāk to atpazīt un lietot savā runā un tekstos. (V.Li.3.2.) Izmanto ilustrācijas/virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
5. Useful things – Noderīgo lietu stūrītis Interneta lapas, kurās papildus var mācīties un nostiprināt apgūto vārdu krājumu un gramatiku.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Recognizing the word in the picture. Nouns – Attēla atpazīšana. Lietvārdi 1. izziņas līmenis zema 2p. Choosing the word for each picture. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši digitālam kontekstam.
2. Choosing the translation. Phrases – Tulkojuma izvēle. Frāzes 2. izziņas līmenis zema 2p. Reading the phrase in Latvian and choosing the correct translation. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Atpazīst un lieto pieklājības frāzes ikdienas saziņas situācijās (piemēram, apsveicot svētkos). (=VS.6.1.1.9.)
3. Listening and choosing the word. Nouns – Klausīšanās un vārda izvēle. Lietvārdi 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Listening and choosing the correct word. Klausās un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus (piemēram, savieno attēlus/virsrakstus ar tekstu).
4. Listening and choosing the translation. Nouns – Klausīšanās un tulkošana. Lietvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Listening and choosing the correct translation. Klausās un izvēlas no piedāvātajām teksta atbildēm atbilstošo. Klausās un saskaņo tos ar apgalvojumiem/jautājumiem.
5. Dragging the word – Vārda ievilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Dragging the correct word for each picture. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
6. Listening and choosing the translation. Verbs – Klausīšanās un tulkošana. Darbības vārdi 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Listening and choosing the correct verb for each example. Klausās un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus (piemēram, savieno attēlus/virsrakstus ar tekstu).
7. Watching the video and choosing the answer – Video skatīšanās un atbildes izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Watching the video and choosing the correct answer based on the information in it. Skatoties video, saskata notikumu secību īsos stāstos un vienkāršos aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, atzīmējot, vai apgalvojumi par tekstu ir patiesi vai nepatiesi).(=VS.6.1.1.3.)
8. Dragging the pictures in order – Secīga attēlu sakārtošana 3. izziņas līmenis augsta 8p. Putting the given pictures in the aphabetical order. Saskata notikumu secību, uztver galveno domu, parāda savu izpratni.(=VS.6.1.1.3.)
9. Reading and choosing the pronunciation – Lasīšana un izrunas izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Choosing the correct word for the given pronunciation. Klausās izrunu un izvēlas no piedāvātajiem teksta variantiem atbilstošo. Klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus (piemēram, savieno vārda izrunu ar rakstīto vārdu).
10. Dictation – Diktāts 3. izziņas līmenis augsta 4p. Listening and writing the word you hear. Pieraksta vārdus un frāzes, ko dzird un saprot.(=VS.6.3.1.6.)
11. Dragging the mixed letters – Jauktie burti. Ievilkšana 3. izziņas līmenis augsta 6p. Putting the letters in the correct order (to make a complete word). No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus, salīdzina to nozīmi ar zināmajiem. (=VS.6.3.1.4.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dragging the correct translation. Nouns – Tulkošana. Ievilkšana. Lietvārdi Citi vidēja 3p. Dragging the correct translation (Latvian – English). Izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Izsecina vārda nozīmi no vārda daļām. (VS.6.3.1.4.)
2. Reading and choosing the word – Lasīšana un vārda izvēle Citi vidēja 3p. Reading the sentence and choosing the word based on the context of the sentence. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni.(=VS.6.1.1.3.) Lasa teikumus un atjauno tos, izvēloties vārdu, balstoties uz kontekstu.
3. Making the dialogue – Dialoga veidošana Citi vidēja 6p. Putting up the dialogue in the correct order. Veido dialogus un īsus tekstus. (VS.6.2.1.1.) Sakārto dialoga tekstu notikumu secībā, pamatojoties uz informāciju par darbības vietu un laiku. (VS.6.2.1.6.)
4. Correcting mistakes – Kļūdu labojums Citi augsta 6p. Finding the incorrect word and writing it correclty. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.) Izmanto IKT rīkus (piemēram, teksta redaktorus), labojot drukas kļūdas. (VS.6.3.1.9.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Birthday I – Dzimšanas diena I 00:20:00 zema 11p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas prasmes ar vārdu krājumu, kas saistīts ar tēmu "Dzimšanas diena".
2. Birthday II – Dzimšanas diena II 00:20:00 vidēja 18p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās un lasīšanas prasmes ar vārdu krājumu, kas saistīts ar tēmu "Dzimšanas diena". Tiek pārbaudīta skolēna prasme saskatīt notikumu/burtu secīgumu, parādot savu izpratni.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Birthday III – Dzimšanas diena III 00:40:00 vidēja 25p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes ar vārdu krājumu, kas saistīts ar tēmu "Dzimšanas diena". Tiek pārbaudīta skolēna prasme saskatīt notikumu/burtu secīgumu stāstījumā, parādot savu izpratni.
2. Birthday IV – Dzimšanas diena IV 00:40:00 augsta 26p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes ar vārdu krājumu, kas saistīts ar tēmu "Dzimšanas diena". Tiek pārbaudīta skolēna prasme saskatīt notikumu/burtu secīgumu stāstījumā, parādot savu izpratni.