Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Dragging the word – Vārda ievilkšana 3 p.
2. Listening and choosing the translation. Verbs – Klausīšanās un tulkošana. Darbības vārdi 2 p.
3. Watching the video and choosing the answer – Video skatīšanās un atbildes izvēle 2 p.
4. Dragging the pictures in order – Secīga attēlu sakārtošana 8 p.
5. Reading and choosing the word – Lasīšana un vārda izvēle 3 p.