Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Recognizing the word in the picture. Nouns – Attēla atpazīšana. Lietvārdi 2 p.
2. Listening and choosing the word. Nouns – Klausīšanās un vārda izvēle. Lietvārdi 2 p.
3. Choosing the translation. Phrases – Tulkojuma izvēle. Frāzes 2 p.
4. Listening and choosing the translation. Nouns – Klausīšanās un tulkošana. Lietvārdi 2 p.
5. Dragging the correct translation. Nouns – Tulkošana. Ievilkšana. Lietvārdi 3 p.