Learn the new words and repeat the previous ones.
Mācies jaunos un atkārto zināmos vārdiņus!
shutterstock_500718775.jpg
decorate — [ˈdek.ə.reɪt] — rotāt
shutterstock_759061810.jpg
give a gift — [ˈɡɪv əˈɡɪft] — pasniegt dāvanu, uzdāvināt
shutterstock_1267300963.jpg
wrap — [ræp] — iesaiņot, ietīt dāvanu
shutterstock_366532079.jpg
blow out — [ˈbləʊˈaʊt] — nopūst
shutterstock_558890911.jpg
take a photo — [ˈteɪk əˈfəʊ.təʊ] — uzņemt fotogrāfiju
shutterstock_1396346807.jpg
have fun — [ˈhævˈfʌn] — priecāties, izklaidēties
shutterstock_2014279193.jpg
congratulate — [kənˈɡrætʃ.ə.leɪt] — apsveikt
wish — [wɪʃ] — vēlēt, novēlēt
invite — [ɪnˈvaɪt] — ielūgt