Learn the new words and repeat the previous ones.
Mācies jaunos un atkārto zināmos vārdiņus!
shutterstock_1112499152.jpg
birthday — [ˈbɜːθ.deɪ] — dzimšanas diena
shutterstock_1068393782.jpg
card — [kɑːd] — apsveikuma kartiņa
shutterstock_495961990.jpg
party — [ˈpɑː.ti] — ballīte
shutterstock_519290395.jpg
gift — [ɡɪft] — dāvana
shutterstock_1897067461.jpg
wrapping paper — [ˈræp.ɪŋ ˌpeɪ.pər] — dāvanu saiņošanas papīrs
shutterstock_1935597031.jpg
ribbon — [ˈrɪb.ən] — lente
shutterstock_45825520.jpg
party whistle — [ˈpɑː.tiˈwɪs.əl] — ballītes svilpe
shutterstock_180367130.jpg
party hat — [ˈpɑː.tiˈhæt] — ballītes cepure
shutterstock_284495933.jpg
confetti — [kənˈfet.i] — svētku salūts (konfeti)