Teorija

Uzdevumi

1. Word in the picture. Everyday activities – Vārds attēlā. Ikdienas darbības

Grūtības pakāpe: zema

2
2. How many verbs – Cik darbības vārdu sarakstā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Dragging the correct translation. Small items – Tulkojuma ievilkšana. Sadzīves priekšmeti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Listening and choosing translation. Everyday activities – Klausīšanās, tulkojuma izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Picture and listening. Everyday activities – Attēls un klausīšanās. Ikdienas darbības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Word under the picture. Small items – Attēls ar vārdu. Sadzīves priekšmeti

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Mixing letters. Small items – Sajaukti burti. Ikdienas priekšmeti

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Dictation. Small items – Diktāts. Sadzīves priekšmeti

Grūtības pakāpe: augsta

6
9. Alphabetical order with pictures. Everyday activities – Attēli alfabētiskā secībā. Ikdienas darbības

Grūtības pakāpe: augsta

8
10. Correcting mistakes. Small items – Kļūdu labojums. Sadzīves priekšmeti

Grūtības pakāpe: augsta

4
11. "Have to" and "has to" – "Have to" un "has to" lietošana

Grūtības pakāpe: zema

2
12. "Have to" or "has to" in the sentences – "Have to" vai "has to" teikumos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. "Have to" or "has to" in the questions – "Have to" vai "has to" jautājumos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Word order with "have to" – Vārdu kārtība teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Correct and incorrect sentences – Pareizi un nepareizi teikumi

Grūtības pakāpe: augsta

3
16. Reading, True / False statements – Lasīšana, Pareizi / nepareizi teikumi

Grūtības pakāpe: augsta

6
17. Listening. True / False sentences – Klausīšanās. Patiesi un nepatiesi apgalvojumi

Grūtības pakāpe: augsta

4
18. Listening. Filling gaps – Klausīšanās. Aizpildīšanai

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

1. Everyday activities and small items

Grūtības pakāpe: vidēja

24
2. Grammar "have to"

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem