Lai mācītos jaunos darbības vārdus, atkārto darbības vārdus no 3. klases "Ikdienas darbības I" un "Ikdienas darbības II". Lai pārbaudītu sevi, vari izpildīt uzdevumu.
Read, listen, repeat and learn the new words.
Lasi, klausies, atkārto un iemācies jaunos vārdiņus!
Shutterstock_292934846_wake up_mosties.jpg
get up — [ɡet'ʌp] — piecelties (no rīta)
Shutterstock_1084341401_get dressed_ģērbties.jpg
dress — [dres] — ģērbties, ģērbt
Shutterstock_1332875000_have lessons_ir stundas.jpg
have lessons — [hævˈles.əns] — ir stundas
shutterstock_1201159477.jpg
check messages — [tʃekˈmes.ɪdʒɪz] — pārbaudīt ziņas
shutterstock_1681683220.jpg
do housework — [duːˈhaʊs.wɜːk] — apdarīt mājas darbus
shutterstock_1201236058.jpg
take the rubbish out — [teɪk.ðəˈrʌb.ɪʃˈaʊt] — iznest atkritumus
shutterstock_1162751467 tidy.jpg
tidy the room — [ˈtaɪ.di.ðə'ruːm] — sakārtot istabu
shutterstock_512123965.jpg
do the washing-up — [duː.ðəˌwɒʃ.ɪŋˈʌp] — mazgāt traukus
shutterstock_1922563571.jpg
wash the clothes — [wɒʃ.ðəˈkləʊðz] — mazgāt drēbes
shutterstock_1709744578.jpg
wash the floor — [wɒʃ.ðəˈflɔːr] — mazgāt grīdu
shutterstock_1012942297.jpg
iron — [aɪən] — gludināt
Shutterstock_1698937654_vacuum_sūkt ar putekļusūcēju.jpg
vacuum — [ˈvæk.juːm] — sūkt ar putekļu sūcēju
shutterstock_1558421342.jpg
water the plants — [ˈwɔː.tər.ðəˈplɑːnts] — aplaistīt puķes
shutterstock_1676783290.jpg
work — [wɜːk] — strādāt
shutterstock_1786119089.jpg
work in the garden — [wɜːk.ɪn.ðəˈɡɑː.dən] — strādāt dārzā
shutterstock_1587690517.jpg
cut the grass — [ˈkʌt.ðəˈɡrɑːs] — pļaut zāli