Lai runātu par pienākumiem, tiek izmantots vārdu salikums HAVE TO / HAS TO.
Atkārto "have" locīšanu vārdu salikumā "have got"! Un lai pārbaudītu sevi, vari izpildīt uzdevumu.
Teikumus ar HAVE TO / HAS TO tulko kā vajadzības izteiksmi.
Piemērs:
I have to tidy my room. — Man sakārto sava istaba.
Ruth has to walk the dog in the afternoons. — Rutai izved pastaigā suns pēcpusdienās.
HAVE TO locīšana apgalvojuma teikumos:
ar vienskaitļa 3.personu (he, she, it) HAVE mainās uz HAS
 
have to poz.png
 
HAVE TO / HAS TO lieto:
  • kad nepieciešams kaut ko darīt, jo tādi ir noteikumi vai likumi;
  • kad kāds cits uzskata, ka to ir nepieciešams darīt.
Piemērs:
We have to listen our teacher in the lessons. — Mums klausās stundās mūsu skolotāja. (Skolas iekšējās kārtības noteikumi)
Ruth has to tidy her room. Her mum asked her to do that. — Rutai sakārto sava istaba. Viņas mamma viņai lika to izdarīt.
Noliegumā DON'T HAVE TO / DOESN'T HAVE TO izsaka, ka nav nepieciešams to darīt.
Piemērs:
I don't have to do the washing-up. — Man nav nepieciešams mazgāt traukus.
Mark doesn't have to wake up at 7 o'clock on Saturdays. — Markam nav jāceļas pulksten 7 sestdienās.
HAVE TO locīšana nolieguma teikumos:
 
have to neg.png
 
HAVE TO locīšana jautājuma teikumos:
 
have to jaut.png