Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Everyday activities – Ikdienas darbības Vocabulary – every day activities and duty: get up, dress, have lessons, check messages, do housework, take the rubbish out, tidy the room, do the washing-up, wash the clothes, wash the floor, iron, vacuum, water the plants, work, work in the garden, cut the grass.
2. Everyday Items – Lietas ikdienā Vocabulary – some small items in the house: bin, rubbish bin, broom, cup, dishes, glass, iron, plate, plant, vacuum cleaner, washing machine.
3. Using "have to" and "don't have to" Grammar: usage of "have to", spelling, grammar rules.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Word in the picture. Everyday activities – Vārds attēlā. Ikdienas darbības 1. izziņas līmenis zema 2 p. Choosing the correct word for the picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. How many verbs – Cik darbības vārdu sarakstā 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Reading the list of words and counting the verbs. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. Dragging the correct translation. Small items – Tulkojuma ievilkšana. Sadzīves priekšmeti 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Reading the word and dragging the correct translation. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Listening and choosing translation. Everyday activities – Klausīšanās, tulkojuma izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Listening to the word choosing its translation. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus.
5. Picture and listening. Everyday activities – Attēls un klausīšanās. Ikdienas darbības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Looking at the picture and choosing the correct heard word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus.
6. Word under the picture. Small items – Attēls ar vārdu. Sadzīves priekšmeti 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Under each picture write the word from the list. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
7. Mixing letters. Small items – Sajaukti burti. Ikdienas priekšmeti 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. From given letters making the word. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: raksta vienkāršus vārdus, ievērojot pareizrakstību.
8. Dictation. Small items – Diktāts. Sadzīves priekšmeti 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Listening and writing the word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus, prot tos uzrakstīt.
9. Alphabetical order with pictures. Everyday activities – Attēli alfabētiskā secībā. Ikdienas darbības 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Putting the pictures into alphabetical order. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
10. Correcting mistakes. Small items – Kļūdu labojums. Sadzīves priekšmeti 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Choosing the incorrect written word and rewriting it in correct way. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus, prot tos uzrakstīt.
11. "Have to" and "has to" – "Have to" un "has to" lietošana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Dividing the words into groups according to usage of modal word "have to". Skolēnu nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: Veido gramatiski pareizus vārdu savienojumus.
12. "Have to" or "has to" in the sentences – "Have to" vai "has to" teikumos 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Choosing the correct form of modal word "have to". Skolēnu nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: Veido gramatiski pareizus vārdu savienojumus ar modālo darbības vārdu "have to".
13. "Have to" or "has to" in the questions – "Have to" vai "has to" jautājumos 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Choosing the correct form of modal word "have to" in the questions. Skolēnu nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: Veido gramatiski pareizus vārdu savienojumus ar modālo darbības vārdu "have to".
14. Word order with "have to" – Vārdu kārtība teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Putting the words in correct order to make the sentence with modal verb "have to". Skolēnu nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: Veido gramatiski pareizu teikumu ar modālo darbības vārdu "have to".
15. Correct and incorrect sentences – Pareizi un nepareizi teikumi 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Choosing the correct sentence with modal verb "have to". Skolēnu nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: Prot atšķirt gramatiski pareizi uzrakstītu teikumu ar modālo darbības vārdu "have to".
16. Reading, True / False statements – Lasīšana, Pareizi / nepareizi teikumi 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Reading the text and choosing if the statement is true, false or doesn't say. Lasa vienkāršus tekstus. (VS.6.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atrod tekstā nepieciešamo informāciju.
17. Listening. True / False sentences – Klausīšanās. Patiesi un nepatiesi apgalvojumi 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Listening the text and choosing if the statement is correct or incorrect. Klausās vienkāršus tekstus. (VS.6.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: saklausa tekstā nepieciešamo informāciju.
18. Listening. Filling gaps – Klausīšanās. Aizpildīšanai 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Listening the text and writing in the missing word. Klausās vienkāršus tekstus. (VS.6.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: saklausa tekstā nepieciešamo informāciju.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atkārtojums. Darbības – Actions Citi zema 4 p. Vocabulary – everyday activities – review exercise from 3 grade. Drag and drop the word next to the picture.
2. Pronunciation. Small items – Izruna. Sadzīves priekšmeti Citi vidēja 2 p. Reading the pronunciation and choosing the correct word – places in the town or city.
3. Matching and writing. Everyday activities – Savienošana un rakstīšana. Ikdienas darbības Citi vidēja 8 p. Writing the word and matching with picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: raksta vienkāršus vārdus, ievērojot pareizrakstību.
4. "Have to" in the negative sentences – "Have to" nolieguma teikumos Citi vidēja 2 p. Choosing the correct form of modal word "have to" in the negative sentence. Skolēnu nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: Veido gramatiski pareizus vārdu savienojumus ar modālo darbības vārdu "have to".

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Everyday activities and small items 00:20:00 vidēja 24 p. Vocabulary – some comon words descibing everyday activities, duties and small items: know the words and their translation, their spelling, can understand the heard word.
2. Grammar "have to" 00:20:00 vidēja 13 p. Grammar – usuage of modal verb "have to" in different sentences and its spelling.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. I and everyday life 00:40:00 augsta 43 p. Vocabulary: some comon words descibing everyday activities, duties and small items; grammar – usage of modal verb "have to".