Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Everyday activities – Ikdienas darbības Vocabulary – every day activities and duty: get up, dress, have lessons, check messages, do housework, take the rubbish out, tidy the room, do the washing-up, wash the clothes, wash the floor, iron, vacuum, water the plants, work, work in the garden, cut the grass.
2. Everyday Items – Lietas ikdienā Vocabulary – some small items in the house: bin, rubbish bin, broom, cup, dishes, glass, iron, plate, plant, vacuum cleaner, washing machine.
3. Using "have to" and "don't have to" Grammar: usage of "have to", spelling, grammar rules.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Word in the picture. Everyday activities – Vārds attēlā. Ikdienas darbības 1. izziņas līmenis zema 2p. Choosing the correct word for the picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. How many verbs – Cik darbības vārdu sarakstā 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Reading the list of words and counting the verbs. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. Dragging the correct translation. Small items – Tulkojuma ievilkšana. Sadzīves priekšmeti 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Reading the word and dragging the correct translation. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Listening and choosing translation. Everyday activities – Klausīšanās, tulkojuma izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Listening to the word choosing its translation. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus.
5. Picture and listening. Everyday activities – Attēls un klausīšanās. Ikdienas darbības 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Looking at the picture and choosing the correct heard word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus.
6. Word under the picture. Small items – Attēls ar vārdu. Sadzīves priekšmeti 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Under each picture write the word from the list. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
7. Mixing letters. Small items – Sajaukti burti. Ikdienas priekšmeti 2. izziņas līmenis vidēja 4p. From given letters making the word. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: raksta vienkāršus vārdus, ievērojot pareizrakstību.
8. Dictation. Small items – Diktāts. Sadzīves priekšmeti 3. izziņas līmenis augsta 6p. Listening and writing the word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus, prot tos uzrakstīt.
9. Alphabetical order with pictures. Everyday activities – Attēli alfabētiskā secībā. Ikdienas darbības 3. izziņas līmenis augsta 8p. Putting the pictures into alphabetical order. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
10. Correcting mistakes. Small items – Kļūdu labojums. Sadzīves priekšmeti 2. izziņas līmenis augsta 4p. Choosing the incorrect written word and rewriting it in correct way. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus, prot tos uzrakstīt.
11. "Have to" and "has to" – "Have to" un "has to" lietošana 1. izziņas līmenis zema 2p. Dividing the words into groups according to usage of modal word "have to". Skolēnu nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: Veido gramatiski pareizus vārdu savienojumus.
12. "Have to" or "has to" in the sentences – "Have to" vai "has to" teikumos 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Choosing the correct form of modal word "have to". Skolēnu nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: Veido gramatiski pareizus vārdu savienojumus ar modālo darbības vārdu "have to".
13. "Have to" or "has to" in the questions – "Have to" vai "has to" jautājumos 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Choosing the correct form of modal word "have to" in the questions. Skolēnu nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: Veido gramatiski pareizus vārdu savienojumus ar modālo darbības vārdu "have to".
14. Word order with "have to" – Vārdu kārtība teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Putting the words in correct order to make the sentence with modal verb "have to". Skolēnu nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: Veido gramatiski pareizu teikumu ar modālo darbības vārdu "have to".
15. Correct and incorrect sentences – Pareizi un nepareizi teikumi 3. izziņas līmenis augsta 3p. Choosing the correct sentence with modal verb "have to". Skolēnu nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: Prot atšķirt gramatiski pareizi uzrakstītu teikumu ar modālo darbības vārdu "have to".
16. Reading, True / False statements – Lasīšana, Pareizi / nepareizi teikumi 3. izziņas līmenis augsta 6p. Reading the text and choosing if the statement is true, false or doesn't say. Lasa vienkāršus tekstus. (VS.6.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atrod tekstā nepieciešamo informāciju.
17. Listening. True / False sentences – Klausīšanās. Patiesi un nepatiesi apgalvojumi 3. izziņas līmenis augsta 4p. Listening the text and choosing if the statement is correct or incorrect. Klausās vienkāršus tekstus. (VS.6.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: saklausa tekstā nepieciešamo informāciju.
18. Listening. Filling gaps – Klausīšanās. Aizpildīšanai 3. izziņas līmenis augsta 6p. Listening the text and writing in the missing word. Klausās vienkāršus tekstus. (VS.6.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: saklausa tekstā nepieciešamo informāciju.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atkārtojums. Darbības – Actions Citi zema 4p. Vocabulary – everyday activities – review exercise from 3 grade. Drag and drop the word next to the picture.
2. Pronunciation. Small items – Izruna. Sadzīves priekšmeti Citi vidēja 2p. Reading the pronunciation and choosing the correct word – places in the town or city.
3. Matching and writing. Everyday activities – Savienošana un rakstīšana. Ikdienas darbības Citi vidēja 8p. Writing the word and matching with picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: raksta vienkāršus vārdus, ievērojot pareizrakstību.
4. "Have to" in the negative sentences – "Have to" nolieguma teikumos Citi vidēja 2p. Choosing the correct form of modal word "have to" in the negative sentence. Skolēnu nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: Veido gramatiski pareizus vārdu savienojumus ar modālo darbības vārdu "have to".

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Everyday activities and small items 00:20:00 vidēja 24p. Vocabulary – some comon words descibing everyday activities, duties and small items: know the words and their translation, their spelling, can understand the heard word.
2. Grammar "have to" 00:20:00 vidēja 13p. Grammar – usuage of modal verb "have to" in different sentences and its spelling.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. I and everyday life 00:40:00 augsta 43p. Vocabulary: some comon words descibing everyday activities, duties and small items; grammar – usage of modal verb "have to".