Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vietas pilsētā I – Public places I Vocabulary – places in the city/town: bank, cafe, church, cinema, city, hospital, hotel, library, museum.
2. Vietas pilsētā II – Public places II Vocabulary – places in the city/town: park, post office, restaurant, school, shop, supermarket, theatre, town, zoo.
3. Dabas objekti I – Nature I Vocabulary – nature: countryside, farm, field, forest, garden, grass, hill, road, tree.
4. Dabas objekti II – Nature II Vocabulary – nature: beach, lake, river, sea, cloud, moon, star, sun, sky.
5. Fermas dzīvnieki – Farm Animals Vocabulary – farm animals: chicken, cow, donkey, goose, geese, mouse, mice, pig, sheep.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cik daudz vārdu. Dzīvnieki – How many words. Animals 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Reading the list of words and recognizing and counting the names connected to animals. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Klausīšanās un attēla izvēle. Vietas pilsētā – Listening and choosing the picture. Public Places 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noklausās vārdu un izvēlas tam piemērotu attēlu. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju. (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
3. Kas tas ir. Vietas pilsētā – What is it. Public Places 1. izziņas līmenis zema 2p. Attēlu savieno ar pareizo vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Vārdam piemeklēts attēls. Dabas objekti – Word and Picture. Nature 1. izziņas līmenis zema 2p. Vārdu savieno ar attēlu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Vārds angliski. Dabas objekti – Word in English. Nature 1. izziņas līmenis zema 2p. Izlasa vārdu angliski un izvēlas tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. Kas tas ir. Fermas dzīvnieki – What is it. Farm Animals 1. izziņas līmenis zema 2p. Attēlu savieno ar vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
7. Vārds latviski. Vietas pilsētā – Word in Latvian. Public Places 1. izziņas līmenis zema 2p. Izlasa vārdu latviski un izvēlas tā tulkojumu angliski. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
8. Klausīšanās un izvēle. Dabas objekti – Listening and choosing. Nature 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noklausās un izvēlas rakstīto vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
9. Vārds zem attēla. Dabas objekti – Word under the picture. Nature 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zem attēla ieraksta vienu no dotajiem vārdiem. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
10. Vārda sākums un beigas. Fermas dzīvnieki – Beginning and End of the Word. Farm Animals 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Savieno vārda sākuma ar otru daļu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
11. Klausīšanās un rakstīšana. Vietas pilsētā – Listening and writing. Public Objects 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Noklausās vārdu un uzraksta to, izvēloties no dotajiem vārdiem. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
12. Paslēptie vārdi. Dabas objekti – Hidden Words. Nature 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
13. Jā/Nē jautājumi par dzīvniekiem – Yes/No questions about Farm Animals 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Izlasa jautājumu par attēlu un atbild. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju. (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa tekstu un atbild uz jautājumiem.
14. Vārdu grupēšana – Word grouping 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Sagrupē dotos vārdus atbilstoši pēc dotajām kategorijām. Sagrupē vārdus pa tematiem. (VS.3.2.1.6.)
15. Klausīšanās un tulkošana. Dabas objekti – Listening and translating. Nature 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Noklausās un izvēlas vārda tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus un zina to tulkojumu.
16. Savienošana, rakstīšana. Vietas pilsētā – Matching, writing. Public Places 3. izziņas līmenis augsta 6p. Pabeidz rakstīt vārdu, īpašības vārdu un izvēlas tā tulkojumu. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju (uzrakstus). (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
17. Izlaisti burti. Fermas dzīvnieki – Omitted letters. Farm Animals 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Vārdā ieraksta trūkstošos burtus. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
18. Klausīšanās, vārdu rinda. Fermas dzīvnieki – Listening. The line of the words. Farm Animals 2. izziņas līmenis augsta 4p. Noklausās vārdus, sakārto attēlus pareizā secībā. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un secīgi sakārto uzdevumā dotos attēlus atbilstoši dzirdētajam.
19. Burtu juceklis. Vietas pilsētā – Wordsearch. Public Places 3. izziņas līmenis augsta 4p. Burtu juceklī pēc attēliem atrod paslēptos vārdus. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju (uzrakstus). (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvnieku atpazīšana – Recognizing the animals Citi zema 4p. Izlasa vārdu un ievelk pie attēla. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.)
2. Sajaukti burti. Vietas pilsētā – Scrambled Letters. Public Places Citi augsta 4p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. Neiederīgais vārds – Odd Word Citi vidēja 2p. Vārdu rindā atrod neiederīgo vārdu un izraksta to. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Vārdu savienošana tabulā. Dabas objekti – Matching the Words in the Chart. Nature Citi vidēja 4p. Savieno vārdu ar tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Pareizrakstība. Fermas dzīvnieki – Spelling. Farm Animals Citi augsta 2p. Izvēlas pareizo vārda rakstību. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vietas pilsētā – Public Places 00:15:00 vidēja 18p. Vārdu krājums par vietām pilsētā. Lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes.
2. Dabas objekti – Nature Objects 00:15:00 vidēja 14p. Vārdu krājums pardabas objektiem. Lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes.
3. Fermas dzīvnieki – Farm Animals 00:15:00 vidēja 12p. Vārdu krājums par dzīvniekiem, pārsvarā fermas dzīvniekiem. Lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Es ārpus mājas – Outside My House 00:40:00 vidēja 35p. Vārdu krājums: vietas pilsētā, dabas objekti un fermas dzīvnieki. Lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes.