3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vietas pilsētā I – Public places I Vocabulary – places in the city/town: bank, cafe, church, cinema, city, hospital, hotel, library, museum.
2. Vietas pilsētā II – Public places II Vocabulary – places in the city/town: park, post office, restaurant, school, shop, supermarket, theatre, town, zoo.
3. Dabas objekti I – Nature I Vocabulary – nature: countryside, farm, field, forest, garden, grass, hill, road, tree.
4. Dabas objekti II – Nature II Vocabulary – nature: beach, lake, river, sea, cloud, moon, star, sun, sky.
5. Fermas dzīvnieki – Farm Animals Vocabulary – farm animals: chicken, cow, donkey, goose, geese, mouse, mice, pig, sheep.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cik daudz vārdu. Dzīvnieki – How many words. Animals 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Reading the list of words and recognizing and counting the names connected to animals. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Klausīšanās un attēla izvēle. Vietas pilsētā – Listening and choosing the picture. Public Places 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noklausās vārdu un izvēlas tam piemērotu attēlu. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju. (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
3. Kas tas ir. Vietas pilsētā – What is it. Public Places 1. izziņas līmenis zema 2 p. Attēlu savieno ar pareizo vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Vārdam piemeklēts attēls. Dabas objekti – Word and Picture. Nature 1. izziņas līmenis zema 2 p. Vārdu savieno ar attēlu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Vārds angliski. Dabas objekti – Word in English. Nature 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izlasa vārdu angliski un izvēlas tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. Kas tas ir. Fermas dzīvnieki – What is it. Farm Animals 1. izziņas līmenis zema 2 p. Attēlu savieno ar vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
7. Vārds latviski. Vietas pilsētā – Word in Latvian. Public Places 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izlasa vārdu latviski un izvēlas tā tulkojumu angliski. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
8. Klausīšanās un izvēle. Dabas objekti – Listening and choosing. Nature 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noklausās un izvēlas rakstīto vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
9. Vārds zem attēla. Dabas objekti – Word under the picture. Nature 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zem attēla ieraksta vienu no dotajiem vārdiem. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
10. Vārda sākums un beigas. Fermas dzīvnieki – Beginning and End of the Word. Farm Animals 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Savieno vārda sākuma ar otru daļu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
11. Klausīšanās un rakstīšana. Vietas pilsētā – Listening and writing. Public Objects 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Noklausās vārdu un uzraksta to, izvēloties no dotajiem vārdiem. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
12. Paslēptie vārdi. Dabas objekti – Hidden Words. Nature 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
13. Jā/Nē jautājumi par dzīvniekiem – Yes/No questions about Farm Animals 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izlasa jautājumu par attēlu un atbild. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju. (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa tekstu un atbild uz jautājumiem.
14. Vārdu grupēšana – Word grouping 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sagrupē dotos vārdus atbilstoši pēc dotajām kategorijām. Sagrupē vārdus pa tematiem. (VS.3.2.1.6.)
15. Klausīšanās un tulkošana. Dabas objekti – Listening and translating. Nature 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Noklausās un izvēlas vārda tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus un zina to tulkojumu.
16. Savienošana, rakstīšana. Vietas pilsētā – Matching, writing. Public Places 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Pabeidz rakstīt vārdu, īpašības vārdu un izvēlas tā tulkojumu. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju (uzrakstus). (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
17. Izlaisti burti. Fermas dzīvnieki – Omitted letters. Farm Animals 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vārdā ieraksta trūkstošos burtus. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
18. Klausīšanās, vārdu rinda. Fermas dzīvnieki – Listening. The line of the words. Farm Animals 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Noklausās vārdus, sakārto attēlus pareizā secībā. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un secīgi sakārto uzdevumā dotos attēlus atbilstoši dzirdētajam.
19. Burtu juceklis. Vietas pilsētā – Wordsearch. Public Places 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Burtu juceklī pēc attēliem atrod paslēptos vārdus. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju (uzrakstus). (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvnieku atpazīšana – Recognizing the animals Citi zema 4 p. Izlasa vārdu un ievelk pie attēla. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.)
2. Sajaukti burti. Vietas pilsētā – Scrambled Letters. Public Places Citi augsta 4 p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. Neiederīgais vārds – Odd Word Citi vidēja 2 p. Vārdu rindā atrod neiederīgo vārdu un izraksta to. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Vārdu savienošana tabulā. Dabas objekti – Matching the Words in the Chart. Nature Citi vidēja 4 p. Savieno vārdu ar tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Pareizrakstība. Fermas dzīvnieki – Spelling. Farm Animals Citi augsta 2 p. Izvēlas pareizo vārda rakstību. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vietas pilsētā – Public Places 00:15:00 vidēja 18 p. Vārdu krājums par vietām pilsētā. Lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes.
2. Dabas objekti – Nature Objects 00:15:00 vidēja 14 p. Vārdu krājums pardabas objektiem. Lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes.
3. Fermas dzīvnieki – Farm Animals 00:15:00 vidēja 12 p. Vārdu krājums par dzīvniekiem, pārsvarā fermas dzīvniekiem. Lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Es ārpus mājas – Outside My House 00:40:00 vidēja 35 p. Vārdu krājums: vietas pilsētā, dabas objekti un fermas dzīvnieki. Lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes.