Lasi, klausies un mācies jaunos vārdiņus!
countryside.jpg
countryside — [kʌn.tri.saɪd] — lauki
farmShutterstock_518613049.jpg
farm — [fɑːm] — saimniecība, ferma
field2-w958.jpg 
field — [fiːld] — lauks
forest.jpg
forest — [ˈfɒr.ɪst] — mežs
garden_Shutterstock_1932243626.jpg
garden — [ˈɡɑː.dən] — dārzs
grass.jpg
grass — [ɡrɑːs] — zāle
hillShutterstock_330040202.jpg
hill — [hɪl] — pakalns, paugurs
road_shutterstock299150834.jpg
road — [rəʊd] — ceļš
tree-w960.jpg
tree — [triː] — koks
Piemērs:
Gaiziņš is the highest hill of Latvia. — Gaiziņš ir augstākais Latvijas pakalns.