Teorija

Uzdevumi

1. Cik daudz vārdu. Dzīvnieki – How many words. Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Klausīšanās un attēla izvēle. Vietas pilsētā – Listening and choosing the picture. Public Places

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Kas tas ir. Vietas pilsētā – What is it. Public Places

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Vārdam piemeklēts attēls. Dabas objekti – Word and Picture. Nature

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Vārds angliski. Dabas objekti – Word in English. Nature

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Kas tas ir. Fermas dzīvnieki – What is it. Farm Animals

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Vārds latviski. Vietas pilsētā – Word in Latvian. Public Places

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Klausīšanās un izvēle. Dabas objekti – Listening and choosing. Nature

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Vārds zem attēla. Dabas objekti – Word under the picture. Nature

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Vārda sākums un beigas. Fermas dzīvnieki – Beginning and End of the Word. Farm Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Klausīšanās un rakstīšana. Vietas pilsētā – Listening and writing. Public Objects

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Paslēptie vārdi. Dabas objekti – Hidden Words. Nature

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Jā/Nē jautājumi par dzīvniekiem – Yes/No questions about Farm Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Vārdu grupēšana – Word grouping

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Klausīšanās un tulkošana. Dabas objekti – Listening and translating. Nature

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Savienošana, rakstīšana. Vietas pilsētā – Matching, writing. Public Places

Grūtības pakāpe: augsta

6
17. Izlaisti burti. Fermas dzīvnieki – Omitted letters. Farm Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Klausīšanās, vārdu rinda. Fermas dzīvnieki – Listening. The line of the words. Farm Animals

Grūtības pakāpe: augsta

4
19. Burtu juceklis. Vietas pilsētā – Wordsearch. Public Places

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Vietas pilsētā – Public Places

Grūtības pakāpe: vidēja

18
2. Dabas objekti – Nature Objects

Grūtības pakāpe: vidēja

14
3. Fermas dzīvnieki – Farm Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem