Teorija

Uzdevumi

1. Word in the picture – Atpazīsti attēlu

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Listening, dragging pictures – Klausīšanās, attēlu ievilkšana

Grūtības pakāpe: zema

2
3. How many words – Cik vārdu

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Matching, translation – Savienošana, tulkošana

Grūtības pakāpe: zema

4
5. Word under the picture – Vārds zem attēla

Grūtības pakāpe: vidēja

6
6. Listening and writing – Klausīšanās un rakstīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
7. Listening and translating. Dragging – Klausīšanās un tulkošana. Ievilkšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
8. Hidden words – Paslēptie vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
9. Making the words, matching – Vārdu veidošana, savienošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Mixed letters – Sajaukti burti

Grūtības pakāpe: vidēja

6
11. Words with omitted vowels – Vārdi ar izlaistiem patskaņiem

Grūtības pakāpe: vidēja

6
12. Letter compound – Burtu savienojumi

Grūtības pakāpe: augsta

7
13. Wordsearch – Burtu juceklis

Grūtības pakāpe: augsta

4
14. Ending the words – Vārdu pabeigšana

Grūtības pakāpe: augsta

6
15. Dictation – Diktāts

Grūtības pakāpe: augsta

6
16. Correcting mistakes – Kļūdu labošana

Grūtības pakāpe: augsta

6
17. Transcription and word I – Izruna un vārds I

Grūtības pakāpe: augsta

3
18. Alphabetical order with pictures – Attēli alfabētiskā secībā

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Occupations I – Profesijas I

Grūtības pakāpe: zema

18
2. Occupations II – Profesijas II

Grūtības pakāpe: vidēja

30

Materiāli skolotājiem