Teorija

Uzdevumi

1. Translation Latvian, Places – Tulkojums latviski, vietas

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Listening, choosing pictures. Jobs – Klausīšanās, attēlu izvēle. Darbi

Grūtības pakāpe: zema

2
3. How many words. Places – Cik vārdu? Vietas

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Matching, translation. Jobs – Savienošana, tulkošana. Darbi

Grūtības pakāpe: zema

4
5. Word under the picture. Places – Vārds zem attēla. Vietas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Listening and writing. Jobs – Klausīšanās un rakstīšana. Darbi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Listening, translating and choosing. Places – Klausīšanās, tulkošana un izvēlēšanās. Vietas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Hidden words. Jobs – Paslēptie vārdi. Darbi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Making the words, matching. Places – Vārdu veidošana, savienošana. Vietas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Mixed letters. Job – Sajaukti burti. Darbi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
11. Words with omitted vowels. Places – Vārdi ar izlaistiem patskaņiem. Vietas

Grūtības pakāpe: vidēja

6
12. Letter compound. Jobs – Burtu savienojumi. Darbi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Wordsearch. Places – Burtu juceklis, vietas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Ending the words. Jobs – Vārdu pabeigšana. Darbības

Grūtības pakāpe: vidēja

6
15. Job and Places. Listening – Darbs un vieta. Klausīšanās

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Describing someone's job – Darba apraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Missing Letters. Jobs – Izlaisti burti, darbi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. How to talk about occupations – Kā runāt par profesijām

Grūtības pakāpe: augsta

4
19. Dictation. Places – Diktāts. Vietas

Grūtības pakāpe: augsta

4
20. Correcting mistakes. Jobs – Kļūdu labošana. Darbības

Grūtības pakāpe: augsta

6
21. Transcription and word. Jobs – Izruna un vārds. Darbības

Grūtības pakāpe: augsta

3
22. Alphabetical order with pictures. Places – Attēli alfabētiskā secībā. Vietas

Grūtības pakāpe: augsta

8

Testi

1. Places – Vietas

Grūtības pakāpe: vidēja

27
2. Jobs – Darbi

Grūtības pakāpe: vidēja

25

Materiāli skolotājiem