Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. For Teachers Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. My occupation – Mana profesija Repeat the words from the grade 3 and do the exercise or learn them: teacher, farmer, nurse, secretary, driver, mechanic, postman, cook, fireman, doctor, policeman.
2. Occupations I – Profesijas I Learning the new words: builder, businessman, businesswoman, carpenter, cashier, chef, dentist, firefighter, hairdresser.
3. Occupation II – Profesija II Learning the new words: lorry driver, pilot, police officer, scientist, shop assistant, soldier, student, vet, waiter.
4. Useful things – Noderīgo lietu stūrītis Games and videos to consolidate the vocabulary.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Word in the picture – Atpazīsti attēlu 1. izziņas līmenis zema 2 p. Choosing the correct word for the picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Listening, dragging pictures – Klausīšanās, attēlu ievilkšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Listening to the word and dragging the correct picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
3. How many words – Cik vārdu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Reading the list of words and counting the names of occupation. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Matching, translation – Savienošana, tulkošana 1. izziņas līmenis zema 4 p. Matching the word with its translation. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Word under the picture – Vārds zem attēla 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Copy the word under the picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. Listening and writing – Klausīšanās un rakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Listen to the word and copyint it. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
7. Listening and translating. Dragging – Klausīšanās un tulkošana. Ievilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Listening to the word and dragging its translation. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
8. Hidden words – Paslēptie vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Searching the words in the line of letters. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: zina zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
9. Making the words, matching – Vārdu veidošana, savienošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the first part of the words and matching with the second part of the words. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: zina zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
10. Mixed letters – Sajaukti burti 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. From given letters making the word. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
11. Words with omitted vowels – Vārdi ar izlaistiem patskaņiem 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Writing in the missing vowels to make the word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
12. Letter compound – Burtu savienojumi 2. izziņas līmenis augsta 7 p. From given letters making the words. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
13. Wordsearch – Burtu juceklis 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Finding the words in the wordsearch puzzle. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju (uzrakstus). (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
14. Ending the words – Vārdu pabeigšana 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Ending the word under the picture. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: zina zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
15. Dictation – Diktāts 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Listening and writing the word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
16. Correcting mistakes – Kļūdu labošana 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Choosing the incorrect written word and rewriting it in correct way. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: pārbauda savā/klasesbiedra tekstā pareizrakstību un drukas kļūdas, izlabo tās.
17. Transcription and word I – Izruna un vārds I 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Reading the transcription and choosing the word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
18. Alphabetical order with pictures – Attēli alfabētiskā secībā 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Putting the pictures into alphabetical order. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: zina zināmus vienkāršus vārdus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Occupations – Profesijas Citi zema 3 p. Matching the picture with the word. (Uzdevums 3. klases vārda krājuma atkārtošanai.)
2. Translation, Latvian – Tulkojums latviski Citi zema 3 p. Reading the word and choosing the translation. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. Spelling – Pareizrakstība Citi vidēja 3 p. Read the word and choosing its translation into Latvian. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Transcription and word II – Izruna un vārds II Citi vidēja 6 p. Reading the transcription and choosing the word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Omitted letters – Izlaisti burti Citi augsta 6 p. Write in the missing letters in the word. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Occupations I – Profesijas I 00:20:00 zema 18 p. Vocabulary – jobs and occupations: know the words and their translation, their spelling, can understand the listening word.
2. Occupations II – Profesijas II 00:20:00 vidēja 30 p. Vocabulary – jobs and occupations: know the words and their translation, their spelling, can understand the listening word.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Occupations III – Profesijas III 00:30:00 vidēja 55 p. Vocabulary – jobs and occupations: know the words and their translation, their spelling, can understand the listening word.
2. Occupations IV – Profesijas IV 00:40:00 augsta 46 p. Vocabulary – jobs and occupations: know the words and their translation, their spelling, can understand the listening word.