Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Rotaļlaukums I – Playground I Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus, kas saistās ar rotaļlaukumu un spēlēm ārpus mājas: bike, bucket, car, climbing frame, hopscotch, park, playground.
2. Rotaļlaukums II – Playground II Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus, kas saistās ar rotaļlaukumu un spēlēm ārpus mājas: sandcastle, sandpit, seesaw, shovel, skipping rope, slide, swing.
3. Ko es daru rotaļlaukumā I – Activities in the Playground I Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus – darbības, kas saistās ar rotaļlaukumu un spēlēm ārpus mājas: catch, climb, go, hide, jump, kick, make.
4. Ko es daru rotaļlaukumā II – Activities in the Playground II Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus – darbības, kas saistās ar rotaļlaukumu un spēlēm ārpus mājas: play, ride, run, skip, slide, swing, throw.
5. Drošība rotaļlaukumā – Safety in the Playground Lasa, klausās, mācās un atkārto frāzes, kas pievērš uzmanību, aicina darboties, mudina ievērot drošību. Pamana citu attieksmi, piemēram, patiku/nepatiku, pauž savas domas un emocijas, izmantojot skaņas, žestus un iegaumētas frāzes. (VS.3.1.1.8.)
6. Ko tu pašlaik dari? – What are you doing? Zina kā veidot teikumus ilgstošajā tagadnē par pašreizējo brīdi. Maina vārda formu, pievienojot galotni. (VS.3.3.1.4.)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdu savienošana. Rotaļlaukumā – Matching words. In the Playground 1. izziņas līmenis zema 2p. Savieno rakstīto vārdu ar drukāto vārdu. Meklē un salīdzina grafiskus apzīmējumus digitālā tekstā, piemēram, krāsa, burtu lielums. (VS.3.2.1.3.) Atpazīst rakstīto vārdu.
2. Pārrakstīšana. Darbības – Copying. Actions 1. izziņas līmenis zema 4p. Pārraksta doto vārdu. Meklē un salīdzina grafiskus apzīmējumus digitālā tekstā, piemēram, krāsa, burtu lielums. (VS.3.2.1.3.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: noraksta īsus vārdus no dotā parauga.
3. Izteiciens angliski. Drošība – English expresion. Safety 1. izziņas līmenis zema 3p. Izlasa izteicienu un izvēlas tā latvisko tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Lietu atpazīšana rotaļlaukumā – Recognizing equipment in the playground 1. izziņas līmenis zema 4p. Izlasa vārdu un ievelk pie attēla. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.)
5. Vārds angliski. Rotaļlaukumā – Word in English. In the Playground 1. izziņas līmenis zema 2p. Izlasa vārdu angliski un izvēlas tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana. Darbības – Reading, translating, dragging. Actions 1. izziņas līmenis zema 4p. Tabulā vārdam pievelk klāt tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
7. Jautājumi un īsās atbildes – Questions and short answers 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izlasa jautājumu un izvēlas pareizo atbildi. Lai pastāstītu par sevi, pietiek ar nedaudziem vārdiem un frāzēm. (V.Li.2.2.)
8. Vārds latviski. Darbības – Word in Latvian. Actions 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Izlasa vārdu latviski un izvēlas tā tulkojumu angliski. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
9. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana. Drošība – Raeding, translating, dragging. Safety 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Tabulā izteicienam pievelk klāt tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
10. Lasīšana, savienošana. Rotaļlaukumā – Reading, matching. In the Playground 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Savieno vārdu ar tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
11. Klausīšanās, vārda ievilkšana. Darbība – Listening, dragging the word. Actions 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Noklausās vārdu un izvēlas tā rakstveida formu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
12. Klausīšanās, ievilkšana. Drošība – Listening, dragging. Safety 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Noklausās izteicienu un izvēlas tā rakstveida formu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
13. Klausīšanās, ievilkšana, attēls. Rotaļlaukumā – Listening, dragging, picture. In the Playground 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Noklausās vārdu un ievelk attēlu. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
14. Ko viņi pašlaik dara – What are they doing 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Aplūko attēlu un izvēlas pareizo teikumu. Savieto attēlus ar vārdiem, nosauc un parāda zīmējumā redzamos objektus un personas. (VS.3.2.1.6.)
15. Vārds zem attēla. Darbības – Word under the picture. Actions 1. izziņas līmenis vidēja 6p. Zem attēla ieraksta vienu no dotajiem vārdiem. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
16. Paslēptie vārdi. Rotaļlaukumā – Hidden words. In the Playground 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
17. Teikumu veidošana – Sentence formation 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Aplūko attēlu un zem tā izveido teikumu no dotajām teikuma daļām. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.)
18. Jaukti burti. Rotaļlaukumā – Mixed letters. In the Playground 2. izziņas līmenis augsta 9p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
19. Atpazīsti klausoties. Darbības – Recognition by listening. Actions 1. izziņas līmenis augsta 4p. Latviskajam vārdam klausoties piemeklē tulkojumu. Izmanto verbālus un neverbālus līdzekļus, lai attēlotu dzirdēto vai redzēto. (VS.3.2.1.2.) Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
20. Izlaisti burti. Rotaļlaukumā – Omitted letters. In the Playground 2. izziņas līmenis augsta 6p. Vārdā ieraksta trūkstošos burtus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
21. Burtu savienojumi. Drabības – Letter combinations. Actions 2. izziņas līmenis augsta 7p. No dotajiem burtiem veido vārdus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
22. Klausīšanās un rakstīšana. Rotaļlaukumā – Listening and writing. In the Playground 2. izziņas līmenis augsta 6p. Noklausās vārdu un pārraksta dzirdēto vārdu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
23. Klausīšanās un tulkošana. Darbības – Listening and translating. Actions 2. izziņas līmenis augsta 3p. Noklausās vārdu un izvēlas tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
24. Klausīšanās. Vārdu rinda. Rotaļlaukumā – Listening. List of nouns. In the Playground 2. izziņas līmenis augsta 6p. Noklausās vārdus, sakārto attēlus pareizā secībā. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un secīgi sakārto uzdevumā dotos attēlus atbilstoši dzirdētajam.
25. Ievilkšana, sākums un beigas. Frāzes – Dragging, the beginning and end. Phrases 2. izziņas līmenis augsta 4p. Savieno teikuma sākuma ar otru daļu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
26. Situācija rotaļlaukumā – Safety situation in the Playground 3. izziņas līmenis augsta 3p. Izlasa latviski situāciju rotaļlaukumā un pievelk frāzi angliski atbilstošu šai situācijai. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
27. Ko viņi pašlaik dara vai nedara – What are they doing or aren't doing 3. izziņas līmenis augsta 4p. Aplūko tabulu un papildina teikumus ko katrs bērns dara un nedara. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.)
28. Ko viņi pašlaik dara un nedara. Ievilkšana – What they are and aren't doing. Dragging 3. izziņas līmenis augsta 4p. Lasa teikumu un ievelk attiecīgos vārdus. Atpazīst lasīto vārdu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.)
29. Klausīšanās. Ko viņi pašlaik dara vai nedara – Listening. What they are or aren't doing 3. izziņas līmenis augsta 6p. Noklausās teikumu un no dotajiem vārdiem un attēliem saliek teikumus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārds zem attēla. Rotaļlaukumā – Word under the picture. In the playground Citi vidēja 6p. Zem attēla ieraksta vienu no dotajiem vārdiem. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Paslēptie vārdi. darbības – Hidden words. Actions Citi vidēja 6p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. Klausīšanās un tulkošana. Drošība – Listening and translating. Safety Citi augsta 3p. Noklausās izteicienu un izvēlas tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Klausīšanās un tulkošana. Teikumi – Listening and translating. Sentences Citi augsta 3p. Noklausās izteicienu un izvēlas tā tulkojumu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rotaļlaukumā 00:20:00 vidēja 21p. Zina pamatvārdus – lietas rotaļlaukumā; zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.
2. Darbības 00:20:00 vidēja 26p. Zina pamatvārdus – darbības; pārraksta vārdus, zina tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.
3. Drošība 00:20:00 vidēja 21p. Zina frāzes, kas pievērš uzmanību, aizliedz kaut ko darīt, mudina kaut ko darīt, zina tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot frāzi.
4. Ko pašlaik dara 00:20:00 vidēja 22p. Saprot kā veido teikumus par pašreizējo brīdi, zina tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot teikumu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spēles rotaļlaukumā 00:20:00 vidēja 33p. Zina pamatvārdus – darbības, priekšmetus rotaļlaukumā; saprot, kad šie vārdi tiek iesaistīti ilgstošās tagadnes teikumā.
2. Drošība un spēles rotaļlaukumā 00:30:00 augsta 35p. Zina pamatvārdus – darbības, priekšmetus rotaļlaukumā; saprot, kad šie vārdi tiek iesaistīti ilgstošās tagadnes teikumā, zina frāzes par drošību rotaļlaukumā.