Teorija

Uzdevumi

1. Vārdu savienošana. Rotaļlaukumā – Matching words. In the Playground

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Pārrakstīšana. Darbības – Copying. Actions

Grūtības pakāpe: zema

4
3. Izteiciens angliski. Drošība – English expresion. Safety

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Lietu atpazīšana rotaļlaukumā – Recognizing equipment in the playground

Grūtības pakāpe: zema

4
5. Vārds angliski. Rotaļlaukumā – Word in English. In the Playground

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana. Darbības – Reading, translating, dragging. Actions

Grūtības pakāpe: zema

4
7. Jautājumi un īsās atbildes – Questions and short answers

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Vārds latviski. Darbības – Word in Latvian. Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana. Drošība – Raeding, translating, dragging. Safety

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Lasīšana, savienošana. Rotaļlaukumā – Reading, matching. In the Playground

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Klausīšanās, vārda ievilkšana. Darbība – Listening, dragging the word. Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Klausīšanās, ievilkšana. Drošība – Listening, dragging. Safety

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Klausīšanās, ievilkšana, attēls. Rotaļlaukumā – Listening, dragging, picture. In the Playground

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Ko viņi pašlaik dara – What are they doing

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Vārds zem attēla. Darbības – Word under the picture. Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

6
16. Paslēptie vārdi. Rotaļlaukumā – Hidden words. In the Playground

Grūtības pakāpe: vidēja

6
17. Teikumu veidošana – Sentence formation

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Jaukti burti. Rotaļlaukumā – Mixed letters. In the Playground

Grūtības pakāpe: augsta

9
19. Atpazīsti klausoties. Darbības – Recognition by listening. Actions

Grūtības pakāpe: augsta

4
20. Izlaisti burti. Rotaļlaukumā – Omitted letters. In the Playground

Grūtības pakāpe: augsta

6
21. Burtu savienojumi. Darbības – Letter combinations. Actions

Grūtības pakāpe: augsta

7
22. Klausīšanās un rakstīšana. Rotaļlaukumā – Listening and writing. In the Playground

Grūtības pakāpe: augsta

6
23. Klausīšanās un tulkošana. Darbības – Listening and translating. Actions

Grūtības pakāpe: augsta

3
24. Klausīšanās. Vārdu rinda. Rotaļlaukumā – Listening. List of nouns. In the Playground

Grūtības pakāpe: augsta

6
25. Ievilkšana, sākums un beigas. Frāzes – Dragging, the beginning and end. Phrases

Grūtības pakāpe: augsta

4
26. Situācija rotaļlaukumā – Safety situation in the Playground

Grūtības pakāpe: augsta

3
27. Ko viņi pašlaik dara vai nedara – What are they doing or aren't doing

Grūtības pakāpe: augsta

4
28. Ko viņi pašlaik dara un nedara. Ievilkšana – What they are and aren't doing. Dragging

Grūtības pakāpe: augsta

4
29. Klausīšanās. Ko viņi pašlaik dara vai nedara – Listening. What they are or aren't doing

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

1. Rotaļlaukumā

Grūtības pakāpe: vidēja

21
2. Darbības

Grūtības pakāpe: vidēja

26
3. Drošība

Grūtības pakāpe: vidēja

21
4. Ko pašlaik dara

Grūtības pakāpe: vidēja

22

Materiāli skolotājiem