Teorija

Uzdevumi

1. Savienošana.Vārdi. Rotaļlaukumā – Matching. In the Playground

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Pārrakstīšana. Darbības – Copying. Actions

Grūtības pakāpe: zema

4
3. Izteiciens angliski. Drošība – English Expresion. Safety

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Atpazīsti lietas rotaļlaukumā – Recognize Equipment in the Playground

Grūtības pakāpe: zema

4
5. Vārds angliski. Rotaļlaukumā – English Word. In the Playground

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana. Darbības – Matching the Words with its translation. Actions

Grūtības pakāpe: zema

4
7. Jautājumi un īsās atbildes – Questions and short answers

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Vārds latviski. Darbības – Latvian Word. Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana. Drošība – Matching Expresion with its translation. Safety

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Lasīšana, savienošana. Rotaļlaukumā – Matching, Translation. In the Playground

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Klausīšanās, vārda ievilkšana. Darbība – Listening, Dragging the Word. Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Klausīšanās, ievilkšana. Drošība – Listening, Dragging. Safety

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Klausīšanās, ievilkšana, attēls. Rotaļlaukumā – Listening. In the Playground

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Ko viņi dara – What are they doing

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Noraksts zem attēla. Darbības – Word under the picture. Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

6
16. Paslēptie vārdi. Rotaļlaukumā – Hiding Words. In the Playground

Grūtības pakāpe: vidēja

6
17. Teikumu veidošana – Matching the sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Jaukti burti. Rotaļlaukumā – Mixing Letters. In the Playground

Grūtības pakāpe: augsta

9
19. Atpazīsti klausoties. Darbības – Translating and Listening. Actions

Grūtības pakāpe: augsta

4
20. Izlaisti burti. Rotaļlaukumā – Missing Letters. In the Playground

Grūtības pakāpe: augsta

6
21. Burtu savienojumi. Drabības – Mixing Letters. Actions

Grūtības pakāpe: augsta

7
22. Klausīšanās un rakstīšana. Rotaļlaukumā – Listening and writing. In the Playground

Grūtības pakāpe: augsta

6
23. Klausīšanās un tulkošana. Darbības – Listening. Actions

Grūtības pakāpe: augsta

3
24. Klausīšanās. Vārdu rinda. Rotaļlaukumā – Listening. List of nouns. In the Playground

Grūtības pakāpe: augsta

6
25. Ievilkšana, sākums un beigas. Frāzes – Dragging and Matching the Phrases

Grūtības pakāpe: augsta

4
26. Situācija rotaļlaukumā – Safety situation in the Playground

Grūtības pakāpe: augsta

3
27. Ko viņi pašlaik dara un nedara – What are they doing and aren't doing

Grūtības pakāpe: augsta

4
28. Ko viņi pašlaik dara un nedara. Ievilkšana – What they're doing and aren't. Dragging

Grūtības pakāpe: augsta

4
29. Klausīšanās. Ko viņi pašlaik dara un nedara – Listening. What they are and aren't doing

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

1. Rotaļlaukumā

Grūtības pakāpe: vidēja

21
2. Darbības

Grūtības pakāpe: vidēja

26
3. Drošība

Grūtības pakāpe: vidēja

21
4. Ko pašlaik dara

Grūtības pakāpe: vidēja

22

Materiāli skolotājiem